nejtilleu_logga   

Header

Namninsamlingskampanjen går vidare

Mats2016-05-22
Folkrörelsens namninsamlingskampanj i Stockholm fortsätter. Varje lördag fram till midsommar finns vi vid femte höghuset i Sergelarkaden mellan 12-14. Vi delar ut flygblad och samlar in namn för en ny svensk folkomröstning om EU. Kom och skriv på du också! Du kan också skriva under direkt på nätet här.

Stort motstånd mot euron i Sverige

2016-05-24
Av de EU-länder som ännu inte har infört euron är motståndet störst i Tjeckien. De näst största motståndet finns i Sverige. 68 procent av svenskarna är mer eller mindre mot euron, visar den senaste under-sökningen från Eurobarometern enligt Europaportalen.se. Läs mer

Nej till världlandsstödsavtalet med NATO

Mats2016-05-22
I juni 2014 tog Reinfeldts regering beslut om att Sverige skulle förhandla fram ett s.k. ”värdlands-stödsavtal” (vanligen kallat värdlandsavtal) med NATO. Den 25 maj röstar riksdagen om de lagändringar som krävs för att avtalet ska genomföras. Det är hög tid för oss alla som inte vill att Sverige ökar samarbetet med  NATO att på allvar protestera mot den förda politiken! skriver Thomas Erixzon. Läs mer

Trojkan vill ha ännu mer åtstramning i Grekland

Jan-Erik Gustafsson2016-04-27
Den som tror att den ekonomiska krisen i Grekland är över misstar sig. Grekland har i praktiken blivit ett protektorat till Trojkan, vars representanter i svarta kostymer övervakar alla beslut som tas av det valda grekiska parlamentet och valda lokala församlinga för att försäkra sig om fortsatta skuldbetalningar oavsett de tuffa villkoren för åtstramningarna skriver Jan-Erik Gustafsson. Läs mer

Mer eller mindre union?

2016-04-10
Har EU någon framtid och hur ser den i så fall ut? Seminarium lördagen den 16 april kl 13:00. Helle Hagenau, Nej till EU, Norge, Lave Broch, Folkebevaegelsen mod EU, Danmark och Eva-Britt Svensson, Folkrörelsen Nej till EU diskuterar unionens framtid efter sommarens folkomröstning i Storbritannien. Läs mer

Folkrörelsen Nej till EU:s 18 kongress 2016

Jan-Erik Gustafsson2016-04-10
Den 16-17 april har Folkrörelsen Nej till EU kongress i Stockholm Information och handlingar hittar du här.
Läs mer

 

 

Nederländerna folkomröstar 6 april

Jan-Erik Gustafsson2016-04-04
Till den nederländska EU-elitens förtret så folkomröstar landet 6 april om EU:s associa-tionsavtal med Ukraina. Denna typ av avtal är det instrument som EU använder sig av för att öka sin så kallade globala konkurrenskraft och tränga in på nya marknader och underställa partslandet EU:s nyliberala ekonomiska politik. Läs mer

EU-kritisk direktör sparkad

2016-03-17
John Longworth, direktör för brittiska handelskammaren, har tvingats avgå efter det han uttryckt åsikten att Storbritannien måste lämna EU. I en TV-intervju sade han bland annat att landet skulle klara sig bättre genom att ta beslutet att lämna EU. Enligt kritikerna lligger påtryckningar från Downing Street och David Cameron troligen bakom avgångsbeslutet.
Läs mer

Nomineringar till Riksförbundets kongress 2016

2016-02-17
Nu är det dags att utse nya medlemmar till Riksförbundets styrelse. Styrelsen väljs på FNEU:s kongress som äger rum i Stockholm 16-17 april. Vem vill du nominera? Skicka förslag till valberedningen på adressen:: valberedningen@nejtilleu.se. Vi vill gärna ha in dina nomineringar innan den 1 april.

IMF ligger bakom cynisk lönesänkarpolitik

Jan-Erik Gustafsson2016-02-17
Sedan några veckor driver allianspolitiker i en gemensam kör med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv en cynisk kampanj för sänkta ingångslöner. Lite efterforskningar visar att lönesänkarkampanjen härstammar från Internationella valutafonden (IMF). Likt papegojor efterapar Lööf och Calmfors med flera IMFs krav, skriver Jan-Erik Gustafsson. Läs mer

America vill ha ny folkomröstning om EU

America 2016-02-17
Det är dags för en svensk utträdeskampanj, en "ett annat Europa är möjligt"-kampanj", skriver journalisten och dramatikern America Vera-Zavala i Flamman den 14 januari. "EU var min ungdomsfråga i politiken. Min första valrörelse var folkomröstningen om EU. Då sade vi nej, ingenting var för oviktigt för att kunna hotas av EU. Och nu 20 år senare går det inte att säga annat än att vi fick rätt". Läs mer

EU-ledarna fruktar folkomröstningen i Storbritannien

2016-01-26
Datumet för EU-toppmötet 18-19 februari närmar sig. Då förväntas EU:s regeringschefer besluta om en förhandlingsuppgörelse med Storbritanniens premiärminister David Cameron. Läs mer

Spanien, Podemos, Katalonien och valen i december

2016-01-25
Podemos härrör ur 15-Majrörelsen – De indignerade, som startade med en stor manifestation på torget Puerta del Sol i Madrid 15 maj 2011. Bakgrunden var en socialdemokratisk PSOE-regering, som ville sänka utgifterna i den offentliga sektorn med 8 procent för att få ett lån från EU. Tidigare i januari 2011 hade ett antal oavhängiga aktivister samlats under den digitala plattformen Democracia Real Ya (Äkta demokrati nu), som avvisade samarbete med partier och fackföreningar. Läs mer

Hugo Torstensson har lämnat oss

Hugo Torstensson2015-01-25
Hugo (Gösta) Torstensson avled oväntat den 18 december. Han var Sveriges mest kända och kunniga EU-motståndare och en oersättlig tillgång för Folkrörelsen Nej till EU, där han var redaktör för Krtiska EU-fakta och en ledande debattör med ett stort antal EU-böcker på sin meritlista. Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig, både som vän och aktiv föreningsmedlem.

Regeringskris hotar i Portugal

2015-11-05
Vänstermajoriteten i det portugisiska parlamentet hotar med att sänka den högerledda minoritetsregeringen som tillträder i morgon, fredag. Presidentens vägran att låta vänstern bilda regering kan kasta in landet i en konstitutionell kris.. Läs mer i Fria Tidningar

Grekland och dess långivare

Jan-Erik Gustafsson2015-11-04
Det är en utmaning för alla européer att stödja kampen för nationell demokrati och mot Memorandumet och åtstramningarna i Grekland. I princip tillämpas samma nyliberala åtstramningspolitik över hela unionen oavsett vilken valuta som används. Både för folken i Grekland och i Sverige är den viktigaste uppgiften att säga nej till EUs reaktionära institutioner och träda ut ur EU. Läs mer

David Cameron fegar

2015-10-10
Stort EU-motstånd på Konservativs partidagar. Inget besked från Cameron om datum för brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet. Läs mer i DN

Sänk EU:s och USA:s investerings- och frihandelsavtal

2015-10-07
Det finns ingen demokrati, ett nu alltmer slitet honnörsord från EU-eliten, överhuvudtaget bakom TTIP-avtalet. Få om några EU-medborgare vill att miljön förstörs för vinsternas skull, eller ha ännu mera röveri med finansiella spekulationer, eller att valda representanter kan köras över av globala domstolar. Läs mer

10 SAKER DU BÖR VETA OM TTIP

2015-10-05
Transatlantic Trade and Investment Partnership, är ett handelsavtal som förhandlas mellan EU och USA. Förhandlingarna pågår i det tysta, insynen är minimal. Många folkrörelser är oroliga för avtalets kosekvenser för miljön, välfärden och demokratin. Läs mer

Handels- och investeringsavtalet TTIP är en trojansk häst

Trojansk häst2015-10-05
Bakom stängda dörrar förhandlar EU
och USA om något som kommer att
bli världens största handels- och investeringsavtal. Läs mer

 

Värdlandsstödsavtalet – en demokratisk skandal

2015-10-01
Promemorian om ett värdlandsstödsavtal med Nato skickades den 10 juli ut till 47 remissinstanser. I den officiella remisslistan saknas representanter för det civila samhället. Förfarandet visar att regeringen inte är intresserad av en folklig diskussion om avtalet. Läs mer

Remissyttrande på Värdlandsstödsavtalet

2015-10-01
Folkrörelsen Nej till EU:s remissyttrande på Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd  Ds 2015:39. Läs mer Pdf

EU förbjuder garantipriser inom jordbrukssektorn

Jordbrukslandskap2015-09-26
Marknaden skall vara allenarådande. Det finns inga nationella marginaler för garantiprissättning längre.Produktionen kommer allt mer att centraliseras till industrijordbruk och globaliseras till transnationella livsmedelsföretag. Medelstora och små bönder och uppfödare kommer att slås ut. Landsbygden avfolkas och växer igen allt mer. Läs mer

Fackens protest mot regeringens krispaket lamslog Finland

2015-09-21
Massiva protester mot regeringens nedskärningar och åtstramningar lamslog Finland den 18 september. Bussar och tåg stod stilla. Personalen på flygen lade ned arbetet och posten delades inte ut. Läs mer

EU-kritikern Jeremy Corbyn ny ledare för Labour

Jeremy Corbyn2015-09-14
Jeremy Corbyn vill genomföra en radikal omfördelning genom skatte- och välfärdssystemet, men också genom statligt ägande. Han har bl.a. lovat att åternationalisera den under Thatcher och Blair privatiserade järnvägen. Han är motståndare till Nato och TTIP samt EU-skeptiker. Läs mer

 

EU skärper kontrollerna vid gränserna

EU flyktingar2015-09-14
Gränserna som omger EU förblir lika hårdbevakade och omgärdade av taggtrådsstängsel som tidigare och kontrollerna ska dessutom skärpas. Det får till konsekvens att färre lyckas ta sig till EU för att söka asyl. Detta Moment 22 bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Läs mer

 

Syriza drabbas av bakslag efter bakslag

syriza_flag2015-09-14
Syriza ser nu ut att få en tuff resa fram till valet där dess tidigare ohotade position som Greklands största parti inte längre ser helt säker ut.  Läs mer

 

Svenskarna säger nej till Nato

2015-09-14
Svenska folket är motståndare till Nato – trots hetsen i massmedia. Andelen som tycker att det är ett bra förslag att söka medlemskap är 31 procent i Som-institutets mätning 2014, men motståndet mot Nato ligger på 37 procent. Läs mer

Från kommunist till ärkereaktionär högerpolitiker

Szijjarto2015-09-14
För att stoppa flyktingar från att ta sig in i Ungern håller militären på att bygga ett 175 kilometer långt och fyra meter högt taggtrådsstängsel vid gränsen mot Serbien. Militären ska övervaka gränsen och det ska vara fängelsestraff på att ta sig in illegalt i Ungern Läs mer

 

 

Det är kriminellt att vara flykting i EU

2015-09-14
Det reellt existerande EU bygger murar mot omvärlden för att hålla flyktingarna borta från EU. Grekland och Bulgarien har det senaste året uppfört höga taggstrådsstängsel vid landgränserna mot Turkiet för att förhindra flyktingar från inbördeskrigets Syrien att ta sig in i EU. EU har bistått med pengar. Läs mer

TTIP och de ”gemensamma värdena”

Jan-Erik Gustafsson2015-09-02
Trots att EU-kommissionens egen studie av TTIP visar det motsatta hävdar EU-eliten att ett TTIP-avtal kommer att öka tillväxten och skapa nya jobb. EU-eliten menar också att TTIP-avtalet är en garant för de så kallade ”gemensamma västliga värdena” som delas av Europa och USA. Läs mer

EUs associationsavtal med Ukraina

2015-09-02
Det instrument EU använder sig av för att utvidga sin intressesfär och tränga in på nya marknader kallas associationsavtal. Ukraina vägrade att skriva under ett associationsavtal med EU i Vilnius i november 2013, som landet hade förbundit sig att göra under den tidigare provästlige presidenten Viktor Yushchenko. Läs mer

Ukraina och inringningen av Ryssland

th2015-08-28
Västs befolkningar är utsatta för ett fullständigt sned-
vridet informationsutbud om Ukrainakonflikten, som för det mesta utgår från New York Times och Washington Post tendensiösa journalister, som sedan kritiklöst upprepas av Peter Wolodarski i Dagens Nyheter.
Läs merDet blir inget lyckligt slut för Grekland

Mikis Rigas2015-08-28
Fällan har slagit igen runt Grekland och jag kan inte se någon snabb förbättring av landets situation, säger bitr. borgmästare Mikes Rigas på Kalymnos.
Läs merGrekiska flyktingar får ingen hjälp från EU

Pothia2015-08-28
Flyktingfrågan är ett växande problem för Grekland eftersom allt fler flyende från Syrien, Afghanistan och Pakistan tar rutten över havet från Turkiet och kommer in i EU den vägen. Läs mer

Nordiska fredssamtal i Degerfors 14-16 augusti 2015

Anna-Lisa Eneroth2015-08-28
På temat Fred i Europa - en förlegad utopi? talade bl a Anna-Lisa Eneroth, ordförande för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.
Länk Youtube


En Makedonisk ”färgrevolution”?

2015-07-17
I skuggan av kriserna i Grekland och Ukraina har flera veckors oroligheter i juni i Makedonien bara undantagsvis diskuterats i media. Läs mer

EU-eliten manglade ned Syriza på golvet

2015-07-17
I en lång intervju i New Statement har Greklands avgångne finansminister Yanis Varoufakis offentliggjort hur det finansiella kapitalet obönhörligt malde ned Syrizaregeringens försök och mandat från det grekiska folket att förhandla till sig bättre villkor. Läs mer

Kapitulation från Syrizaregeringen?

syriza_flag2015-07-10
Alexis Tsipras senaste ”kompromissförslag” beskrivs som en ”kapitulation”. Det innehåller bland annat höjd pensionsålder och privatiseringar, tvärtemot de löften som Syriza gav inför parlamentsvalet i den 25 januari och folkomröstningen den 5 juli.  Läs mer

Alexis Tsipras bondeoffer för att tillmötesgå Eurogruppen

Yanis Varoufakis2015-07-10
Dagen efter grekernas tydliga nej till EU:s åtstramningspolitik meddelade landets finansminister Yanis Varoufakis att han avgår från regeringen. Anledningen sägs vara missnöje från övriga Eurogruppen. Läs mer


 

Vad betyder det grekiska nejet?

2015-07-08
- För oss i Sverige betyder det inte så mycket om det inte blir en väldig finansiell oror med börsras och konstigheter, säger nationalekonomen och författaren Stefan de Vylder. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 72 - juli 2015

Fackligt nätverk 722015-07-01
Angela Merkels stora mardröm
200 000 händer saknas i välfärden
Kraftfull TISA-markering i Oslo
Trojkan kräver mera avregleringar
Socialdemokratin är under allvarligt hot
Vad innebär TTIP-avtalet för Sverige?
EU:s dolda avreglering av arbetsmiljön
I Europaunionen dikterar kapitalet utvecklingen
Fackliga rättigheter ska kokas till mos  Läs mer

Den grekiska regeringen gläntar på locket till Pandoras ask

2015-06-28
Den 27 juni bröt förhandlingarna mellan Grekland, Eurogruppen och Brysselgruppen till sist samman. Sammanbrottet i var ingen överraskning.  Det grekiska regeringspartiet kom till makten i januari på löften om att bryta med den av EU och IMF dikterade åtstramningspolitiken. Läs mer

Vänsterkoalitionen Ahora Madrid tillsätter borgmästare i Madrid

Manuela Carmen

2015-06-15
Den pensionerade domaren Manuela Carmena,blir ny borgmästare i Madrid. Hon representerar den nya vänster-
kartellen Ahora Madrid som kom på andra plats i lokalvalet i Madrid nyligen. Läs mer

 

"Grekland bör ställa in betalningarna"

2015-06-15
Svenska Dagbladets ekonomianalytiker Per Lindvall anser att Grekland bör ställa in betalningarna till trojkan då trojkans överskottskrav innebär en "fortsatt vandring ut i en allt torrare ekonomisk öken", skriver Jonas Karlsson på synapze.se.

 

Tiden drar ihop sig för Grekland

Donald Tusk2015-06-14
Tiden drar alltmer ihop sig för Grekland och förhandlingarna om det grekiska ”krisprogrammet”. Läs mer

 

Berlin planerar för Grexit

2015-06-13
Internationella valutafonden ser inga framsteg i förhandlingarna samtidigt som Tyskland förbereder sig på att Grekland kan komma att lämna valutaunionen, rapporterar Europaportalen. Läs mer

 

EU syftade till att rädda det europeiska kolonialväldet

Euafrika_omslag2015-06-12

I boken ”Eurafrika. EU:s koloniala rötter” följer statsvetaren Peo Hansen och litteraturvetaren
Stefan Jonsson den underskattade imperie-
politiska idén om Eurafrika mellan 1920 och 1960.
Boken är en påminnelse om hur självklara koloniala
och rasistiska värderingar var i offentligheten.
Läs mer

 

Förhandlingar om att förlänga “räddningsprogrammet”

2015-06-12
Greklands premiärminister Tsipras har diskuterat  med Tysklands förbundskansler Merkel och Frankrikes president Hollande om möjligheten att förlänga det nuvarande ”räddningsprogrammet” fram till och med mars 2016. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 71 - juni 2015

Fackligt nätverk 712015-06-10
Tjänstesektorn i EU behöver bättre villkor
Tysk strejk mot outsourcing
Atlanco Rimec vs Allt och Alla
Avregleringar av arbetsmarknaden
Hårdare tider för arbetstagare
Världsfacket slåss för strejkrätten
Tyska låglönejobb något för moderater
”Vi har blivit moderna slavar”
Ny lag stoppar inte social dumpning  Läs mer

Ungern stänger sina gränser

2015-06-10
Antalet asylsökande som kommer till Ungern har ökat från 43 000 i fjol till runt 50 000 under årets fem första månader. Regeringens svar är att stänga landets gränser, rapporterar Europaportalen. Läs mer

"EMU är ett halvfärdigt projekt"

2015-06-09
Pudelns kärna är att EMU är ett halvfärdigt projektsom endast kan ha en chans att fungera på sikt genom att införa gemensam finanspolitik och därmed skapa en gemensam federal statsbildning, skriver Pär Magnusson i Affärsvärlden

Utan avtal – ingen återbetalning

2015-06-04
Grekland måste i juni betala tillbaka sammanlagt motsvarande 15 miljarder kronor, den första delbetalningen förfaller redan 5 juni, motsvarande 2,8 miljarder kronor.  Läs mer

SSU i Lund vill lämna EU

2015-06-01
SSU Frihet i Lund har lämnat in en motion inför S-kongressen med förslaget att Sverige ska lämna EU. Dagens Arena frågar varför. Läs mer