nejtilleu_logga   

Header

Revision av Greklands skuld –EU riskerar att få tvätta sin smutsiga byk

2015-01-23
De kampanjer som nu pågår mot den förmodade faran att det vänsterradikala partiet Syriza vinner valet den 25 januari syftar till att skrämma de grekiska väljarna att inte utnyttja sin rösträtt för en förändring. Läs mer

Internationellt upprop för Grekland

syriza_flag2015-01-22
Förändra Grekland – Förändra Europa –
Förändring för alla!

Syriza’s möjliga seger i nyvalet i Grekland är av
yttersta betydelse för alla som vill att Europa skall förändra riktning. Läs mer och skriv på uppropet

Historiskt maktskifte nära i Grekland

2015-01-22
Greklands parlament upplöstes strax innan nyår och nyval utlystes den 25 januari eftersom regeringens presidentkandidat Stavros Dimas inte fick de 180 röster i parlamentet som skulle ha krävts för att bli vald Läs mer

EU – ett transatlantiskt projekt

usa_eu_flag2015-01-20
Vid årsskiftet var det 20 år sedan Sverige blev medlem i EU. Inför folkomröstningen i november 1994 hade den svenske chefsförhandlaren Ulf Dinkelspiel och svenska EU-vurmande politiker vikit ner sig inför EU:s chefsförhandlare Hans van den Broeks krav att Sverige utan permanenta undantag måste acceptera EU:s fullständiga regelverk.  Läs mer

Algeriets handelsminister ifrågasätter associationsavtalet med EU

2015-01-17
EU-eliten framställer gärna de så kallade associationsavtal som EU sluter med ett stort antal länder som särskilt fördelaktiga för partnerlandet. Men dessa associationsavtal är inget annat än ett politiskt och ekonomiskt instrument för att EU skall kunna tränga in på partnerlandets marknader.
Läs mer

Kritiken mot TTIP växer runt om i Europa

Gösta Torstensson2015-01-15
Av 150.000 inkomna svar till EU-kommissionen är 97 procent kritiska till att det så kallade investerarskyddet (ISDS) i sin nuvarande form ska ingå i EU:s handels- och investeringsavtal med USA (TTIP), som håller på att förhandlas fram ...  Läs mer

Sverige leder kritiserad stridsgrupp

2015-01-13
Trots att EU:s snabbinsatsstyrkor har funnits i flera år så har de aldrig använts operativt. I år leder Sverige för tredje gången en sådan styrka, något som ifrågasätts av Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Fria Tidningar

 

Ryssland öppnar energikorridor med Turkiet

Jan-Erik Gustafsson2015-01-07
USA och dess följeslagare EUs ekonomiska krigföring i form av sanktioner och ett lågt oljepris mot Ryssland kan visa sig drabba anstiftarna själva. Den 1 december tillkännagav Vladimir Putin att Ryssland sagt upp gasprojektet ”South Stream”. Läs mer


Stoppa katastrofbeslut om miljön

2014-12-15
Den förra EU-kommissionen la fram lagförslag om frisk luft och kretslopp, som samtidigt kan ge hundratusentals nya jobb. Den nya EU-kommissionen vill nu skrota förslagen. Det måste statsminister Löfven säga nej till, skriver Mikael Karlsson, ordförande för European Environmental Bureau. GP Debatt

En svart helg för klimatet

2014-12-15
Ännu ett globalt klimatmöte, det 20 i ordningen har genomförts utan resultat och i Sverige vill Stefan Löfven köra över Miljöpartiet och bygga Förbifart Stockholm. Det är en svart helg för klimatet, säger Ellie Cijvat, ordförande i Jordens Vänner. Jordens Vänner

Naturskyddsföreningen om klimattoppmötet i Lima

2014-12-15
Naturskyddsföreningens representanter berättar om vad de blev irriterade på, vad som gav hopp och vilka länder som är bromsklossar. Naturskyddsföreningen

Förkrossande majoritet mot euron

2014-12-12
Om det hade varit en folkomröstning om euron i november 2014 skulle 77 procent rösta nej och 13 procent skulle rösta ja. 10 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 66 - december 2014

Fackligt nätverk 65- I Junckers EU är Keynes kriminell
- Lavaldomen går igen i transportsektorn
- Finska kollektivavtal ifrågasätts av EU
- Begränsningar för inhyrd arbetskraft är olagliga?
- Det politiska skiftet märks i Stockholm
- Sverige bryter mot EU:s stabilitetspakt
- Det går inte att riva upp Lex Laval
- EU:s investeringspaket ären politisk fars
- Euron – problem för världsekonomin
-Trickle Down – så fungerar det i praktiken
- Mikael Damberg agerar för storföretagen    Läs mer

Juncker vann misstroendeomröstning med svenska parlamentarikers stöd 

2014-12-03
Juncker har gjort sitt land rikt genom att sno åt sig pengar från andra länder, inklusive de länder han nu satts för att tjäna. Läs mer

Hur roligt har Sverige blivit med EU?

2014-12-02
Eva-Britt Svensson gav  medlemskapet bilden av ett förändrat landskap, där Sverige endast lyckats få igenom ett undantag från EU:s regler, det för snuset. I övrigt har vi antagit en färdväg mot ett snävare demokratibegrepp, större klyftor mellan fattig och rik, större löneskillnader och sämre välfärd och arbetsrätt. På sikt hotar också ett medlemskap i NATO ... Läs mer

I Jean-Claude Junckers EU är John Maynard Keynes kriminell

2014-11-27
”EMU är en tryckkokare utan pysventiler. Fackliga och sociala rättigheter ska kokas mjuka – eller till mos.” Så lyder en metafor i tysk EMU-debatt. Den gjordes allmänt känd av Hans Tietmeyer, tidigare chef för tyska Bundesbank. Tanken är att när valuta inte längre får vara flexibel, så tvingas det arbetande folket bli det. Läs mer

Häv och säg upp avtalen med Nato

2014-11-26 Öppet brev till regeringen
Vi kräver att regeringen/riksdagen omedelbart häver värdlandsavtalet med Nato, säger upp partnerskapsavtalet med Nato och säger ja till alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Läs mer i BLT

Biståndet urholkas alltmer inom EU

2014-11-24
Urholkningen av biståndet (där pengarna stannar i givarländerna, eller inte bidrar till utveckling i de fattiga länderna) fortsätter i hela EU. Bland annat är det vanligt att flyktingmottagning, studentkostnader, skuldavskrivningar, räntor på lån, bundet bistånd och klimatfinansiering redovisas som bistånd. Läs mer

Det går inte att riva upp Lex Laval!

Gösta Torstensson2014-11-20
S, MP, V och SD vill alla riva upp Lex Laval. Men Sveriges Byggindustrier är inte särskilt oroade. Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustriers vice vd och förhandlingschef,
säger att han ser det  som ett politiskt utspel.
Läs mer

Det är höst i EU – låt oss rösta igen!

2014-11-13
Med 20 års EU-medlemskap har makt flyttas uppåt och bort, från folkvalda till tjänstemän, bankdirektörer och näringslivets lobbyister. Högt ovan vanliga människors vardag och erfarenheter.  Läs mer i Aftonbladet

EU är ett imperieprojekt - ej fredsprojekt

2014-11-13
För tjugo år sedan försäkrade både Carl Bildt (M) och Ingvar Carlsson (S) att arbetsrätt och kollektivavtal, välfärd, alliansfrihet, alkoholpolitik och gränskontroll inte skulle påverkas av medlemskap i EU. Det var inte sant. Läs mer 

Öppet brev om Värdlandsavtalet med Nato

2014-11-07
Med bestörtning konstaterar vi att den 28 augusti beslutade den
dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska
partiet att Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd
med Nato (Host Nation Support). Läs mer 

20 år av underkastelse!

2014-11-05
Den 13 november är det på dagen 20 år sedan folkomröstningen om EU-medlemskapet genomfördes. Med knapp marginal lyckades ja-sidan köpa sig en seger, med lögner, pengar och makt kommer man långt – ibland hela vägen till Bryssel! Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 64 - november 2014

Fackligt nätverk 64
- Socialdemokraterna vill inte avskaffa Lex Laval
- Skyddet för uthyrda arbetstagare urholkas
- ”Tillåt krisländerna lämna euron”
- Den ekonomiska krisen drabbar EU:s kärnländer
- Grekerna i behov av akut nödhjälp
- TTIP gör hela EU till en frizon för storbolagen
- Det är en mörkblå vind som blåser i Europa
Läs mer

 

EU och Singapore sluter frihandelsavtal

2014-10-27
EU-kommissionen har slutit ett frihandelsavtal med Singapore. Avtalet innehåller det kontroversiella investerarskyddet genom en tvistelösningsmekanism (ISDS), som bland annat Europafacket och EU-parlamentet har kritiserat i förhandlingarna om frihandels- och investeringsavtal med USA (TTIP).  Läs mer

Vill Försvarsmakten att Sverige ska gå med i Nato?

2014-10-21
Är det en fortsättning på förra veckans samövning med bland annat Natolandet Nederländerna? Eller är uppsåtet att skapa motiv för ökade försvarsanslag och anslutning till krigsalliansen Nato . Läs mer

Kommer Wolodarski att gå med i
befrielserörelsen Nej till EU?

Peter Wolodarski2014-10-20
Den politiska debatten i Sverige förs ofta, för att inte säga nästan alltid, som om medlemskapet i EU inte existerar. För att citera DN:s chefredaktör: ”Någon borde befria svensk ekonomisk debatt från de dogmer som fortfarande kväver tänkandet”. Välkommen ut ur garderoben, Wolodarski. Läs mer


Margot Wallströms dubbelmoral

Margot Wallstrom2014-10-04
Under sin tid som EU-kommissionär tjänade Margot Wallström nästan 3 miljoner euro i arvode och andra ersättningar, enligt den oberoende tankesmedjan Open Europe. Det är nästan 27 miljoner kronor. Till det kommer en fallskärm på lite mer än 113 000 euro om året efter det hon slutat. Läs mer

 

Fortsatt smyganslutning till Nato

2014-10-03
Statsminister Stefan Löfven vill att både EU och FN ”ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp till dem som drabbats”. Han menar att utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av de största utmaningarna .Läs mer

Den ekonomiska krisen drabbar EU:s kärnländer

Jan-Erik Gustafsson2014-09-22
I valrörelsen upprepade Fredrik Reinfeldt till leda att alliansen skapat 340 000 nya jobb och Stefan Löfven replikerade att arbetslösheten ökat med 2-3 procent sedan alliansregeringen tillträdde 2006. Båda kunde påstå att de hade rätt, men ingen av dem diskuterade de underliggande problemen. Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 63 - september 2014

Fackligt nätverk 63
EU kritiserar tidsbegränsade anställningar

De svenska reglerna om tidsbegränsad anställning skyddar inte arbetstagarna tillräckligt mot missbruk. Det vidhåller EU-kommissionen i ett så kallat kompletterande motiverat yttrande. Men Sveriges regering står fast vid att lagstiftningen uppfyller kraven i EU:s visstidsdirektiv [99/70]. Läs mer

 

EU sviker demokratin i Ungern

2014-09-01
EU blundar för den antidemokratiska utvecklingen i Ungern. Det Ungerska regeringspartiet är med i samma partigrupp som de svenska moderaterna - men dessa tiger också. Läs mer vad GP:s kulturchef Gabriel Byström skriver

Säg Nej till EU:s harmonisering av pensionerna 

2014-08-21
Inför folkomröstningen om EU 1994 bedyrade ja-sidans politiker på heder och samvete att socialförsäkringarna inklusive pensionerna inte skulle omfattas av EU-medlemskapet. Detta var en lögn.  Läs mer

”Växande gränsindustri förstärker flyktingkrisen”

2014-08-06
En gränsindustri har växt fram runt ’kampen’ mot den irreguljära migrationen, och i den frodas nu ett stort antal sektorer: europeiska och afrikanska gränsstyrkor, försvars-koncerner och underrättelsetjänster, överstatliga och humanitära organisationer, forskningsinstitut och medier. När ytterligare en tragedi inträffar växer industrin återigen.  Läs mer

EU  bär del av ansvaret för Ukrainakrisen

2014-08-02
Fram till den 17 juli när Malaysia Airlines Flight MH17 sköts ned var Vladimir Putin häpnadsväckande framgångsrik i sin ambition att frånsvära sig varje form av ansvar för det eskalerande våldet i Ukraina. Efter katastrofen har vinden vänt. Men de högljudda kraven från politikerna i Väst att Putin måste straffas stinker av dubbelmora, skriver debattören.  Läs mer i GT

Euroländernas skuldberg på rekordnivå

2014-07-31
I spåren på eurokrisen fortsätter euroländernas skuldberg att växa. Nu är skulderna på rekordnivå både räknat i euro och som andel av BNP. Läs mer
.

Häv blockaden av Gaza, frige alla politiska fångar och säg upp EUs avtal med Israe

2014-07-22 Brev till EU-parlamentariker och riksdagspartier.

Israels massaker och genocide i Gaza fortsätter i strid mot allt vad folkrätt innebär, alltmedan EU och USA ägnar sig åt att urskulda och förringa det israeliska våldet. Under söndagen uttalade Isrels premiärminister Benjamnin Nethanyau att markinvasionen och våldet kommer att intesisfieras tills man har uppnått ett "demilitariserat lugn". Läs mer

Sverige kan tvingas bryta uran

2014-07-18
Sverige kan i framtiden tvingas att bryta uran om det uppstår en bristsituation efter uran inom EU. Det framgår av det avtal som skrevs innan Sverige blev medlem i EU 1995. Läs mer

Tänker ni rösta för eller emot Juncker på onsdag?

Jan-Erik Gustafsson2014-07-15 Öppet brev till våra nyvalda EU-parlamentsledamöter
Enligt uppgift skall ni på onsdag i EU-parlamentet ta ställning till om "lögnaren" Jean-Claude Juncker skall få klartecken till att bli EU-kommissionens ordförande. I EU-nämnden i juni vek socialdemokraterna ned sig och hindrade inte att Fredrik Reinfeldt på EU-toppmötet kunde deklarera att Sverige stöder Junckers kandidatur. Läs mer

Växande protester mot det mörklagda TTIP-avtalet

2014-07-14
Ett uttalande från den Nordiska Transportarbetarfederationens kongress i Malmö 22-23 maj varnar för det transatlantiska handelsavtalet TTIP mellan USA och EU. Läs mer

EU hotar miljöarbetet

2014-07-14
Regeringen förbereder en skattehöjning på svenskt biodisel. EU-rätten förbjuder "snedvriden konkurrens". Därför vill regeringen ta bort biodiselns konkurrensfördelar. Läs mer GP Debatt

EU bygger murar mot omvärlden

2014-07-12
Människorättsorganisationen Amnesty kritiserar EU för att bygga murar istället för att rädda liv. ”EU och dess medlemsländer har byggt ett alltmer ogenomträngligt fort för att hålla migranter ute”, heter det i en ny rapport från Amnesty.  Läs mer

EU och facket Nyhetsbrev nr 62 - juli 2014

Fackligt nätverk 62
Vinstförbud kan bli straffbart
Här har vi säkert en del av förklaringen till att svenska politiker – borgerliga som socialdemokratiska – inte vågar föreslå vinstförbud inom skola, vård och omsorg. De är rädda att utlösa en våg av stämningsansök-ningar från Vittra, Vardaga, Attendo och andra privata bolag som satsat pengar på att exploatera välfärden. Läs mer

Dansk snusförsäljning till EU-domstolen

2014-07-12
EU-kommissionen drar Danmark inför domstol för att landet inte helt förbjuder snusförsäljning. Snus får enligt EU-regler bara säljas i Sverige eftersom Sverige lyckades förhandla till sig ett permanent undantag i samband med medlemskapsförhandlingarna i början av 90-talet. Läs mer

Jean-Claude Juncker – en osympatisk maktspelare

Jean-Claude Juncker
2014-06-26 
EU-eliten skjuter sig själv i foten om denne lögnare
och anti-demokrat utses till ny ordförande för kommissionen, skriver Jan-Erik Gustafsson.
Läs mer

Hälften av britterna vill lämna EU

2014-06-23
Nästan hälften av britterna, 48 procent, uppger att de i en folkomröstning helt eller ganska säkert skulle rösta för att landet ska lämna EU, visar en opinionsundersökning som gjorts för The Observer. 37 procent säger att de skulle rösta för att stanna i EU. Läs mer

EU-medborgare allt fattigare

2014-06-05
Eurokrisens åtstramningar har urholkat trygghetssystemen och slagit hårt mot samhällets mest sårbara. Det konstaterar Internationella arbets-
organisationen [ILO]. En fjärdedel av EU-invånarna lever nu i fattigdom.
Läs mer