nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Arkiv 2004

Kritiska eu-fakta      Nyhetsbrev     Pressmeddelande     Övriga artiklar


 

Nyhetsbrev

Irland försöker lösa konflikten om EU:s grundlag, Jan  
Sveriges EU-avgift kan öka med tolv miljarder kronor, Febr 

Privatiseringar och avregleringar på dagordningen i EU, Mars 
 
EU-förslag om tjänstedirektiv hotar att flagga ut svenska modellen, Apr

Tony Blair spelar högt när britterna ska rösta om EU-konstitutionen, Maj 
EU:s legitimitet - parlamentsvalets stora förlorare Juni
  
Tysk folkomröstning om EU-grundlagen Aug
  
Sänkt spritskatt leder till ökad konsumtion och mer alkoholskador Sept
  
Spanjorerna alltmer osäkra inför omröstningen om EU-konstitutionen Dec

 

Pressmeddelande

Kräv svenskt undantag från EMU, 
Folkomrösta om EU- konstitutionen
Uttalanden antagna på Folkrörelsen Nej till EU:s 12:e kongress 14-15 februari 2004
Folkrörelsen kräver besked av statsministern om de s. k. utestående frågorna, 2004-03-26
 
Ge besked om folkomröstning som Tony Blair, 2004-04-21 
 
Myndigheten för skolutveckling, 2004-05-12
  
Scania's Leif Östling vill slå sönder det svenska socialförsäk- ringssystemet 2004-06-09 
Uttalande: Folkomrösta om EU-konstitutionen 2004-06-20

 

Övriga artiklar

Rapporter från  Nej till EU:s  kongress 2004
Granskning av argumenten mot folkomröstning  
2004-12-26  Brev till regeringen med begäran om statligt stöd  
2004-11-13  Våra farhågor om EU-medlemskapet har besannats  
2004-10-28  Öppet brev till Göran Persson  
2004-09-11  EU-grundlagen - ett demokratiskt missfoster
2004-08-30  Europafacket och EU-konstitutionen - partnerskap ...
2004-03-29  Global solidaritet eller globalt spel ?
2004-08-24  Ska vi hjälpa bolagen att sno åt sig vattnet?  
2004-08-18  EU:s nya konstitution  

2004-07-18  Ekofin får bakläxa av EU-domstolen  
2004-07-18  Frankrike röstar om EU:s grundlag
2004-07-05  USA-vän utnämnd till EU-ledare
2004-06-16  Svar från Regeringskansliet ...
2004-06-14  Nederlag för EU-etablissemanget
2004-06-13  Vetorätten kärnfrågan i förhandlingarna om EU-konstitu...
2004-06-06  Kan EU demokratiseras?
2004-06-01  Förvirrad debatt om det föreslagna tjänstedirektivet   
2004-05-04  Majoritet för folkomröstning 
2004-05-03  Polens premiärminister har avgått 
2004-03-28  EU-krafttag mot terrorism
2004-03-22  EU-kritiker bildar nätverk för folkomröstning