nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

477 990 personer kräver en folkomröstning om hela EU-medlemskapet
 

2002-04-12
Folkrörelsen Nej till EU har samlat in 477 990 namnunderskrifter för kraven:

 - att en folkomröstning om hela EU-medlemskapet hålls
 - att frågeställningen blir om Sverige ska lämna EU eller   kvar stå som medlem 1998 överlämnades 325 000 namnunderskrifter till riksdagens talman. Fredagen den 12 april 2002 överlämnades ytterligare 152 990 namn till riksdagen. 

Totalt har insamlingen gett nästan en halv miljon underskrifter. Det är den största namninsamlingen som någonsin lämnats över till riksdagen.


Ingela Mårtensson och Eva-Britt Svensson
 

 

 

 

 

 


Överlämnandet gjordes av Ingela Mårtensson och 
Eva-Britt Svensson, vice ordförande respektive 
styrelseledamot i Folkrörelsen Nej till EU