EU-krafttag mot terrorism

EU:s stats- och regeringschefer antog vid toppmötet i Bryssel en politisk deklaration om kampen mot terrorism med anledning av bombattentaten i Madrid den 11 mars.

Deklarationen tar sin utgångspunkt i artikeln om solidaritet som finns i förslaget till EU-konstitution (artikel I-42). EU-länderna förbinder sig att hjälpa varandra med ”alla tillgängliga instrument”, inklusive militära, vid en terroristattack.

Vidare uppmanar stats- och regeringscheferna sig själva att skyndsamt förverkliga den handlingsplan för terroristbekämpning som de antog för två och ett halvt år sedan (22 september 2001).

För att påskynda tillämpningen sätter man nu upp nya precisa tidtabeller för en serie rambeslut som släpar efter och som nu ska träda ikraft senast under innevarande år.

Samtidigt föreslås nya åtgärder, som insamling av data från teletrafik och förstärkt utbyte av information mellan underrättelsetjänsterna. En enhet för samordning av underrättelsetjänst föreslås. Kontakter mellan polis i olika medlemsstater ska underlättas. Gemensamma regler för när polis får förfölja brottslingar in i ett annat EU-land ska övervägas.

En särskild tjänst ska inrättas i EU:s ministerråd för att koordinera insatserna mot terrorismen. Till denna post utnämnde toppmötet den liberale holländske politikern Gijs de Vrijs, som under de senaste fyra åren varit statssekreterare i inrikesministeriet och som dessförinnan var liberalernas gruppledare i EU-parlamentet.

EU:s utriketalesman, Javier Solana, fick i uppdrag att till nästa toppmöte i juni ta fram en plan över vad som behöver åtgärdas för att öka unionens beredskap.

Det handlar om åtgärder som stärkt gränskontroll, säkrare visum och pass, och förbättrat skydd för våra transportsystem, förklarade Bertie Ahern.

Flera människorättsorganisationer har varnat för att unionen nu inför åtgärder som tidigare varit förbehållna personer som misstänks för brott, bland annat krav på fingeravtryck och avbildning av personens ögoniris i visumhandlingar och pass.

Andra kritiker varnar för terrordåden i Madrid kommer att tas som intäkt för att snabbt vidareutveckla polissamarbetet och samarbetet mellan underrättelsetjänster och åklagare inom EU. Det som hägrar är europeiska motsvarigheter till FBI och CIA.

GÖSTA TORSTENSSON
2004-03-28

Tillbaka eller Startsidan