Facklig kritik mot tjänstedirektivet

Europafacket får stöd i sin kritik av förslaget till tjänstedirektiv från de nya EU-ländernas fackföreningar.

Europafacket har varnat för att den fria handeln av tjänster kan leda till social dumpning. Representanter för estniska och polska fack har nu uttryckt sitt stöd. Det gjordes i samband med Europafackets senaste styrelsemöte.

De fackliga företrädarna från Polen och Estland framhåller att det ligger även i deras intresse att lönerna i övriga Europa inte pressas ned. Istället anser de att det är deras inkomster som måste anpassas till de högre.

Europafacket har nu tre huvudsakliga krav på tjänstedirektivets utformning:
För det första måste löner och anställningsvillkor undantas från ursprungslandsprincipen. Arbetslandets villkor måste gälla.

Det andra kravet är att man ska ha rätt att kräva att det utländska företaget har en representant i det land de utför arbete. Att det finns en motpart är en förutsättning för att teckna kollektivavtal.

Det tredje kravet är att tjänster i allmänhetens intresse ska behandlas av medlemsländerna själva. Det innebär att en utländsk aktör eller EU inte ska kunna avgöra om exempelvis sjukvården ska vara offentlig eller privat.

Europafacket planerar en stor kampanj inför EU-parlamentets behandling av det nuvarande förslaget i februari.

GÖSTA TORSTENSSON
2006-01-08

 

Tillbaka eller Startsidan