nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Polen säger ja till EU:s nya fördrag

 

Polen har efter många om och men godkänt det nya EU-fördraget, Lissabonfördraget. Det skedde genom omröstningar i sejmen, det polska parlamentets underhus och senat.

Det polska underhuset antog 1 april Lissabonfördraget med röstsiffrorna 384–56. Dagen efter tog senaten ställning; 74 senatorer av 94 röstade för det nya EU-fördraget. Sista steget är en underskrift från den polske presidenten, Lech Kaczynski, som förklarade att han kommer att godkänna förslaget för ratificeringen av Lissabonfördraget ”med största tillfredställelse”.

Polen var motsträvigt in i det sista under EU-förhandlingarna förra året och striden har fortsatt på hemmaplan mellan den nya premiärminister Donald Tusk och de forna makthavarna, tvillingarna Kaczynski. Jaroslaw Kaczynski, numera oppositionsledare, har krävt garantier för att Polen inte skulle frångå de undantag som uppnåddes med EU

Sejmens beslut att ratificera Lissabonfördraget har föregåtts av förhandlingar mellan Tuskregeringen och Jaroslaw Kaczynski sedan oppositionen hotat att rösta nej till fördraget. Båda sidor kunde dock komma överens om en kompromiss. En tredjedel av Kaczynskipartiets medlemmar i parlamentet röstade emot.

Sedan tidigare har Ungern, Slovenien, Malta, Rumänien, Frankrike och Bulgarien godkänt Lissabonfördraget. Alla 27 EU-länder måste godkänna fördraget för att det ska börja gälla. I Sverige kommer riksdagen att ta ställning till fördraget under hösten, enligt regeringens planer.

GÖSTA TORSTENSSON

2008-04-04