nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU-krati med Margot Wallström

 

EU:s ledare kunde inte under midsommarhelgens toppmöte komma överens om hur de skulle förhålla sig till Irlands NEJ till Lissabonfördraget. De konstaterade inte det demokratisk självklara,  att fördraget nu har fallit enligt EU:s existerande fördrag. Rådet beslöt i stället att återkomma till frågan på toppmötet den 15 oktober. Samtidigt uttryckte det att godkännandeprocessen skall fortsätta i de medlemsstater som ännu inte har ratificerat Lissabonfördraget.

I en intervju med Gavin Estler på Newsnight, som gjordes före toppmötet har EU:s propagandaminister Margot Wallström uttalat sig om utgången av den irländska folkomröstning. Intervjun talar för sig själv.

GE: Din chef José Manuel Barosso har sagt att fördraget är dött, att fördraget lever. Kan ni förklara för väljarna vad de måste göra för att ta död på fördraget?

MW: Jag tror för det första, om vi menar allvar med demokrati, så tror jag vi måste förstå varför det irländska folket röstade nej. Detta måste så att säga vara en första fas. Detta är vad vi och irländarna kan bidra med tills stats- och regeringscheferna och regeringarna träffas.

GE: Antagligen röstade de nej för att de inte gillade fördraget. Men dina chefer säger att processen kommer att fortsätta. Jag frågar Dig bara vad de måste göra för att kunna avstå från fördraget?

MW: Jag tror att man måste ta reda på varför, och den irländska regeringen kommer att göra analysen, och vi kommer också genom Eurobarometer försöka ta reda på mera exakt, precis som vi gjorde efter de franska och nederländska omröstningarna. Och svaren då var faktiskt olika, om man jämför vad väljarna i Frankrike och Nederländerna uttryckte. Så det är första fasen...

GE: OK, de sade nej. Är det någonting väljarna kan göra... Är det någonting väljarna kan göra för att bli av med fördraget, i en demokrati?

MW: I en demokrati lyssnar man till angelägenheter och bekymmer, och man ser efter om det är någonting man kan göra för att möta dessa, vad exakt var de oroade över och vad fick dem att säga nej.

GE: Men, Ni förstår...

MW: De politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital, tid och energi för att försöka få ett nytt maskineri för att få EU att fungera bättre. Så naturligtvis kommer de inte att ge upp så lätt...

GE: OK...

MW: De kommer att försöka att hitta en väg framåt, därför att vi behöver att göra EU mera demokratiskt, och öppet och effektivt.

GE: Men, Ni förstår det grundläggande problemet är att så många väljare över hela Europa tycker att EU är en odemokratisk pålaga. De motsätter sig inte ett medlemskap i EU, de bara motsätter sig det sätt på viket EU sköts och att saker och ting  pådyvlas dem. Och när väljarna säger nej säger Ni att vi skall fortsätta och fortsätta, och försöka finna ett sätt så att det blir ja ändå!

MW: Nej, vad jag tror vi har gjort är naturligtvis att medlemsstaterna själva beslutar hur de vill godkänna det nya fördraget.  Alla stats- och regeringschefer har naturligtvis undertecknat detta speciella fördrag. Och på Irland i enlighet med den nationella konstitutionen, så måste de ha en folkomröstning. Om det är 18 medlemsstater som har sagt ja, och en medlemsstat har sagt nej...

GE: Men, utan att rådfråga väljarna...

MW: Då tror jag att alla medlemsstater vill säga sin mening om allt det här. Och förståss måste man analysera varför det blev ett nej. Är det någonting vi kan förbättra, är det någonting som kan korrigeras? Denna typ av analys måste göras först.

GE: Men för att gå tillbaka till frågan. För EU:s väljare, så är de enda väljare som fått ta ställning till fördraget de irländska väljarna. De är mycket intelligenta, de är välinformerade och valdeltagande var ganska högt. De sade nej och trots detta så fortsätter processen fortfarande. Detta är precis vad folk menar med ett demokratiskt underskott.

MW: Men, låt oss lämna över det till ledarna att diskutera vad som skall göras i en sådan här situation, och kom ihåg att problem har inte försvunnit därför att de irländska väljarna har sagt nej. Problemen inom EU med demokratiskt underskott, med ett antal nya utmaningar, med 27 medlemsstater och inte 12, och med ett maskineri som byggdes upp för 12 och inte 27, så har problemen inte försvunnit. Och det är detta som vi förväntar oss att våra ledare skall ta sig an. Om vi skall vara effektiva för att kunna bekämpa klimatförändringen, hantera höga oljepriser, så är det bäst att vi utrustar EU att göra dessa saker mera effektiv och mera demokratiskt. Detta var startpunkten för alla diskussioner, och jag tror att det är här vi måste fokusera alla ansträngningar på nu.

GE: OK, tack så mycket Margot Wallström för att Du var med oss här i Bryssel.

(Översättning från YouTube av Jan-Erik Gustafsson)