nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Irländsk EU-motståndare tror på en ny seger

2008-07-29

Vad som ska hända med krisen inom EU efter Irlands nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget i juni, är fortfarande en olöst fråga.

– Det är uppenbart att EU-ledarna inte kommer att respektera valresultatet. De kommer att fortsätta att försöka driva igenom det på något sätt. Lissabonfördraget innehåller avgörande delar av den nyliberala agendan med privatiseringar, attacker på arbetsvillkor och löner. En ny utrikes- och militärpolitik siktar på att stärka EU i kommande strider om marknader, råmaterial och resurser. Därför kommer de inte att ge upp frågan om Lissabonfördraget nu, säger Joe Higgins från irländska CAEUC som nyligen var på besök i Stockholm

CAEUC, The Campaign Against the EU Constitution, bildades 2005 som en bred koalition av progressiva organisationer, fackliga aktivister och olika vänsterpartier som tagit ställning för demokrati, rättvisa, jämlikhet, fred och irländsk neutralitet. I paraplyorganisationen, som var en av de ledande organisationerna för nejsidan under folkomröstningen i Irland den 12 juni, ingår till exempel vänsterpartiet Sinn Fein och Peoples Movement, motsvarigheten till Folkrörelsen Nej till EU i Sverige.

Joe Higgins är sedan länge en av de mest framträdande EU-motståndarna i Irland och satt mellan 1997 och 2007 i det irländska parlamentet som representant för Socialist Party.

Han är övertygad om att den irländska regeringen kommer att förhandla bort den irländska folkviljan under de pågående förhandlingarna i övermaktens korridorer i Bryssel.

– Det är troligt att det blir några mindre eftergifter och att vi sedan får en ny omröstning i Irland nästa år. De eftergifterna kan till exempel vara att varje land får en kommissionär och att ett antal andra skrivningar tillkommer, som att det bekräftas att EU inte ska kunna ändra på företagsskatten. Men de kommer inte att backa från kärnan i fördraget, säger Joe Higgins.

Men han poängterar att det inte är säkert att en majoritet av folket säger ja till Lissabonfördraget i en ny folkomröstning i Irland.

– Jag kan lova regeringen att, om den tror att de lätt kan lura oss att rösta för vad som redan har blivit grundligt förkastat, har de verkligen missbedömt läget. Det skulle bemötas av en mäktig oppositionskampanj ännu mer beslutsam än den de mötte innan den 12 juni.

Joe Higgins profetia bekräftas av en rykande färsk opinionsundersökning. Den visar att irländarna har blivit ännu mer negativt inställda till Lissabonfördraget sedan folkomröstningen.

Enligt undersökningen där drygt 1.000 personer tillfrågades skulle 62 procent av de tillfrågade rösta nej om folkomröstningen gjordes om. I valet den 12 juni röstade 53 procent nej.

Samtidigt har ja-sidan tappat mark. I valet skilde det sex procentenheter mellan de bägge blocken, men enligt enkäten är avståndet nu 24 procent.

Undersökningen visade också på en utbredd irritation över att europeiska politiker har kritiserat valresultatet. Enligt 67 procent av de tillfrågade ”respekterar politiker i Europa inte hur irländarna röstade”.

61 procent ansåg inte heller att Irland bör godkänna Lissabonfördraget ens om samtliga andra EU-länder gör det.

GÖSTA TORSTENSSON