nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

2009-06-01

Håkan Larsson - en konstruktiv EU-kritiker

- Bryssel ska inte lägga sig i frågor som bättre sköts nationellt, regionalt eller lokalt. EU ska respektera medlemsländernas beslutsrätt när det gäller skola och utbildning, sociala trygghetssystem, kultur, jakt, sportfiske och naturresurser. Sätt EU på bantningskur!

Det säger Håkan Larsson som står på femte plats på Centerpartiets vallista i EU-parlamentsvalet. Han är 59 år och bor i Krokom i Jämtland.

- Det europeiska samarbetet ska inte prackas på länder och folk från ovan utan måste växa fram underifrån och vara förankrat bland medborgarna. Länderna ska kunna samarbeta i olika konstellationer utan att detta ses som problem. De länder som önskar ha en gemensam valuta ska självfallet få ha detta, medan de som vill behålla en egen nationell valuta ska ha samma rätt till detta – för att ta ett viktigt exempel. Mångfald är bättre än enfald.

Håkan Larsson är journalist och utredare, tidigare riksdagsledamot för centerpartiet och chefredaktör för Östersunds-Posten. Han är aktiv i EU-kritiska Centernätverk och vid folkomröstningen 1994 var han anställd som kanslichef på Folkkampanjen mot EU, en paraplyorganisation där bland annat Nej till EU ingick.

- Jag arbetade aktivt för att behålla kronan i folkomröstningskampanjen om EMU 2003 – och kan idag sex år senare konstatera att väljarnas nej till euron var ett mycket klokt beslut. Sverige har under de gångna åren haft högre tillväxt, lägre inflation och lägre arbetslöshet än Euroland. Kronan är en tillgång även i den ekonomiska krissituation vi befinner oss för närvarande.

Håkan Larsson är kritisk till att Lissabonfördraget innebär att ytterligare makt överförs från nationell nivå till EU och att de stora medlemsländernas inflytande stärks på de mindres bekostnad.

- Euroeliten har varken respekterat Frankrikes och Nederländernas nej till det konstitutionella fördraget eller Irlands nej till Lissabonfördraget. Hur tror man att medborgarna ska ha förtroende för det europeiska projektet när man anstränger sig för att gå runt folkviljan?

- Min uppfattning är att EU:s medlemsländer ska samarbeta för fred och utveckling i Europa och globalt. Samarbetet bör vara mellanstatligt och varje land ha kvar en egen röst på den internationella arenan. Ställningstaganden när det gäller utrikes- och säkerhetspolitik ska kräva enhällighet och inte fattas med majoritetsbeslut, säger Håkan Larsson.

- EU får inte utvecklas mot en ”Fästning Europa” som bygger höga murar mot omvärlden. Gränshinder inom EU och mot omvärlden – inte minst i förhållande till vårt grannland Norge – ska avvecklas.

Håkan Larsson, som kallar sig själv för en konstruktiv EU-kritiker, står på femte plats på Centerpartiets EU-vallista. Han driver en personvals-kampanj som backas upp av EU-kritiska centernätverket, med den tidigare EU-parlamentarikern Hans Lindquist och riksdagsmannen Sven Bergström i spetsen, samt av riksdagsledamoten Solveig Ternström och den förre partiledaren Olof Johansson. Den som vill veta mer om Håkan Larssons kampanj kan besöka www.kryssahakan.se  eller www.centeralternativ.eu .

- Samarbetet i Europa måste byggas underifrån och vara förankrat i folkviljan. Ett långsiktigt hållbart samarbete byggs mellan självständiga länder som samverkar av egen vilja, Demokratiernas Europa. De krafter som vill centralisera och bygga en europeisk stormakt, Europas förenta stater, måste få svar på tal, avslutar Håkan Larsson.

GÖSTA TORSTENSSON