nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Europafacket varnar för EU-dirigerade nedskärningar

2009-11-09
 

EU planerar för omfattande besparingar i offentlig sektor och s.k. reformer på arbetsmarknaden i medlemsländerna. Detta kommer att öka arbetslösheten och skada de fackliga rättigheterna varnar Europafacket.

 

EU stats- och regeringschefer med Fredrik Reinfeldt som ordförande beslutade på EU-toppmötet i slutet av oktober om en gemensam EU-plan för att ta medlemsländerna ur krisen, vars inriktning diskuterades på G20-mötet i Pittsburgh i september. Planen säger bl.a. att medlemsländerna ska använda mindre pengar i den offentliga sektorn, och de skall skynda på ’strukturella reformer’ på arbetsmarknaden och i socialförsäkrings-systemen. EU-planen hade tidigare den 20 oktober fått ett principiellt godkännande av EU finansministrar med Anders Borg i spetsen. På finansministermötet bestämdes det sista datumet för medlemsländerna att sätta EU-planen i verket till början av 2011, men denna tidsplan återfinns inte i toppmötets slutsatser.

 

Det är dock fastslaget att EU-planens s.k.”exit strategi” skall påbörjas när den ekonomiska tillväxten i EU uppnår en procent. Då skall massiva besparingar sättas in i den offentliga sektorn på omkring 0,5 procent av bruttonationalprodukten om året”.

 

Men EU har istället  behov av en ”exit strategi” mot arbetslösheten, som kräver mera offentliga investeringar i medlemsländerna och inte offentliga besparingar, menar Europafacket i vars styrelse ordförandena för LO, TCO och Saco ingår.

 

Sedan mars 2003 är det etablerat att Europafacket deltar i den s.k. trepartsdialogen före varje EU-toppmöte, då arbetsmarknadens parter är inbjudna att diskutera arbetsmarknads- och socialpolitik med EUs arbetsgivarorganisationer och EU representerat av kommissionen och ordförandeskapet.

 

På trepartsmötet uttryckte Europafackets generalsekreterare John Monks att det är nödvändigt med offentliga investeringar för att skapa nya arbetsplatser samt att det är storbankerna och finanssektorn som måste stå för kostnaderna för den finansiella och ekonomiska krisen.

 

- Genom deras oansvarighet har vi under loppet av 18 månader förlorat sju procent av EU:s bruttonationalprodukt, arbetslösheten stiger och är på väg mot 12 procent innan vintern är över, som särskilt orimligt drabbar oskyldiga unga människor, sade Monks på trepartstoppmötet.

 

Europafacket vill att de årliga offentliga investeringarna skall öka med en procent per år av BNP  och med fokus på ”grön ekonomi” under de tre närmaste åren. Förbättringen av de offentliga finanserna kan ske genom att stoppa ’skattekonkurrensen’ inom EU och öka skatteuttaget på företagsvinster, ränteintäkter, penning- och finansiella transaktioner slår Europafacket fast i ett uttalande till toppmötet. EU-organisationen för små- och medelstora företag (UEAPME) stöder Europafackets önskemål att använda EU-pengar och EU-avtalade statsmedel för att få igång sysselsättningen.

 

EUs arbetsgivarorganisation, BusinessEurope, säger däremot tvärt i mot att det nu gäller att ”stimulera efterfrågan på arbetskraft och minska beroendet av bidrag och understöd”.

 

- Tillgång till finansiering, kamp mot protektionism och sunda offentliga finanser är avgörande. Men vi måste också skynda på strukturreformer av såväl arbetsmarknader som de sociala systemen, sade generaldirektören för BusinessEurope Philippe de Buck på det sociala trepartsmötet.

 

Det är dags att riksdagspartier och fackföreningsrörelsen tar kamp mot EU-dirigerade planer som en lösning på krisen, och istället står upp för ökade offentliga investeringar och fler jobb, samt tar kamp för att förbättra den offentliga sektorn och arbetsmarknadspolitiken i stället för att försämra den.

 

Jan-Erik Gustafsson