nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

2009-12-19

EU saboterar klimatförhandlingarna

Under klimatförhandlingarna i oktober i Bankok talade EU:s svenska ordförandeskap för att slopa Kyoto-avtalet och därmed också de gamla förpliktelser som utgör en vigtig del av ramen för klimatförhandlingarna. Orsaken uppgav EU vara att man önskade ett samlat avtal i december, som även omfattar USA, som aldrig undertecknat Kyoto.

Förhandlingarna fram till ett avtal i Köbenhamn har föregått i två sidospår, dels under Kyoto-protokollen och dels under den samlade klimatkonventionen. Kyoto-spåret binder de rika länderna till en samlad reduktion på fem procent av deras CO2-utsläpp under perioden 2008-2012. Konventionsspåret täcker alla länder, inklusive USA, som inte har stött Kyoto - och som aldrig kommer att göra det. Ett slutligt avtal i Köpenhamn förutsätter således framsteg i de två parallella förhandlingsspåren. Målet har har därför varit att Kyoto-protokollet skulle forsätta tillsammans med ett extra avtal, där USA och de stora utvecklingsländerna, som Kina, kopplas på.

EU:s utspel kan förmodligen minska avståndet mellan EU och USA, men utspelet har mött hård kritik från uländerna, som kritiserar EU för att gå ifrån sina löften och för att urvattna ett nytt avtal.

EU:s utspel bara 60 dagar före topmötet i Köpenhamn, riskerar att underminiera det vi redan har. Att slopa Kyoto och satsa på att få det bästa in i ett nytt avtal, som EU säger att man önskar, är för riskabelt. Inte bara det att det kommer att ta år att förhandla fram ett nytt avtal. Om det ska vara bindande för länderna måste det också ratificeras av ländernas parlament. Med Kyoto tog det åtta år för att tillräckligt många land hade genomfört processen så att avtalet kunde träda i kraft. Om Kyoto-länderna förpliktigar sig till en ny runda utsläppsminskningar kan det ske utan en ratifikationsprocess.

Under förhandlingarna blockerade EU ett nytt textförslag från bl.a. Brasilien, Ecuador, Indien och Filipinerna om skydd av urskog. Det hindrade dock inte EU-kommissionen att omedelbart efter förhandlingarna i Bankok i ett pressmeddelande ännu en gång utropa sig själv till ledare i kampen mot klimatförändringarna.

Det måste vara folkrörelsens uppgift att om klimattoppmötet slutar i ett fiasko, så ska det vara klart för alla att EU bär en stor del av ansvaret för detta.

Henrik Bang Andersen, Folkebevaegelsen mod EU/Danmark,

Artikeln publicerad  i Folk i Bevaegelse nr 8 nov-dec 2009

Översättning från danska: Per Hernmar