nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

 

USA och EU stjälpte FN:s klimatmöte

2009-12-23
 

Redan i oktober stod det klart att EU prioriterade enhet med USA framför bindande utsläppsnivåer. USA  har vägrat underteckna bindande avtal om utsläppsminskningar. Förhandlingarna fram till FN:s klimatmöte i Köpenhamn har löpt genom två parallella spår; dels genom FN med sikte på en klimatkonvention och dels genom Kyoto-protokollet. Kyotoprotokollet tog åtta år att  ratificera och skulle kunna förlängas utan en långdragen ratificeringsprocess.

EU som satsat på enhet med USA har ett avgörande ansvar för det havererade klimattoppmötet.

 

Demokratisk fars

Den överenskommelse som blev resultatet av Köpenhamnsmötet förhandlades i all hast fram under parodiska former.  När Obama kom till Köpenhamn satte sig USA med 26 andra länder för att förhandla fram ett uttalande. USA och de stora EU-länderna kallar sig demokratiska men här var inte andra länder välkomna.

 

Slutdeklarationen ett attentat mot FN-ordningen

Konferensens slutdokument antogs inte av konferensen. Delegaterna ”noterade” bara avtalets existens vilket inte ger det någon juridisk betydelse. USA och de rika länderna utövar nu påtryckningar på fattiga länder för att de ska skriva under deklarationen och få ta del av de utlovade 100 miljarder dollar i klimatkompensation som utlovats.

 

Det är det oklart vad slutdeklarationen har för status. Det är inget FN-dokument och saknar juridisk status. Därmed är det också oklart om deklarationen ligger utanför FN:s förhandlingsrunda. Det finns en risk för att dokumentet istället utgör en slutpunkt för årtionden av förhandlingsarbete inom både FN-spåret och arbetet med Kyoto-protokollet. Flera kommentatorer kallar konferensens deklaration för ett attentat mot FN-ordningen och dess klimatpanel. Genom USA:s och de rika ländernas utpressning mot de fattiga länderna för att skriva under deklarationen riskerar klimatförhandlingarna att flyttas bort från FN:s överinseende.

 

Köpenhamnsmötet ett fiasko för EU

EU kom till Köpenhamnsmötet med erbjudandet om utsläppsminskningar på ca 30% till år 2020. Men man erbjöd sig inte att betala kostnader för att hjälpa de fattiga länderna. I slutändan stödde EU aktivt en icke bindande deklaration som hotar hela det internationella klimatarbetet under FN-systemets ram. EU är förmodligen världsbäst på grönmålning och skickar ofta ut pressmeddelanden om hur bra klimatpolitik EU har. Men när det är upp till bevis så svänger man som en vindflöjel och underornar sig USA. Haveriet i Köpenhamn är ett fiasko för EU och dess klimatpolitik

 

2009-12-23

Per Hernmar

Läs miljörörelsens kommentarer:

www.jmv.se

www.snf.se

www.greanpeace.se

www.wwf.se