nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Europakten bäddar för mer åtstramningar

2011-03-27

EU:s stats- och regeringschefer kunde komma överens om att anta den av Tyskland och Frankrike föreslagna europakten. Alla 17 euroländer och ytterligare sex EU-länder går med. Sverige, Storbritannien, Ungern och Tjeckien förblir utanför. Samtidigt uppmanades Portugal till fortsatta nedskärningar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hänvisade till att det inte finns en majoritet för att gå med i den svenska riksdagen. Därmed hade han själv inte heller slutgiltigt behövt ta ställning.

– Jag har också angivit att det angavs oro för lönebildningen och en oro för social dumping runtom i Europa från riksdagen, sade Fredrik Reinfeldt efter den första dagens EU-toppmöte i Bryssel.

Reinfeldt hoppas nu att europakten snabbt ska slås samman med övriga former av ekonomiskt verksamhet i EU, för att Sveriges av riksdagen beslutade utanförskap (läs: självständighet) inte ska få någon betydelse.

I och med att europakten nu är klubbad får 23 länder i uppgift att ta fram förslag på reformer och åtgärder som ska säkra målen med pakten: att hålla nere budgetunderskottet, minska statsskulden och låta EU-kommissionen komma med synpunkter på hur det bäst ska gå till. Åtgärderna ska meddelas inom de kommande två månaderna.

På toppmötet lovade Portugals nyss avgångne premiärminister José Sócrates att landet kommer att lyckas uppfylla de kärva budgetmål man har satt upp, trots att det senaste (det fjärde i ordningen) besparingspaketet röstades ner i parlamentet i Lissabon dagen innan toppmötet i Bryssel.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade de politiska krafterna i Portugal att ta sitt ansvar och göra de nedskärningar som behövs för att en räddningsaktion från EU och IMF inte ska bli nödvändig.

Även EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, tidigare premiärminister i Portugal, intog en oresonlig hållning. Han underströk att det åtstramningspaket som Portugals parlament röstat ned redan godkänts på EU-nivå.

- Portugal ska inte räkna med att EU-toppmötet ändrar sig, sade Barroso.

I Portugal väntar sannolikt nyval. Den redan mycket starka portugisiska vänstern i form av kommunistpartiet och vänsterblocket kommer förmodligen växa ytterligare. Därmed kommer eurokrisen att bli allt djupare samtidigt som oppositionen mot den nyliberala högerpolitik som EU föreskriver krisländerna kommer att hårdna.

På gatorna intill den byggnad där EU-toppmötet hölls hade de belgiska fackförbunden mobiliserat minst 20.000 demonstranter i protest mot EU:s nedskärningspolitik och mot att EU-ledarna vill begränsa lönehöjningarna. Kravallutrustad polis tog till vattenkanoner för att stoppa demonstranter som försökte ta sig igenom avspärrningarna.

- Vi accepterar inte att löntagarna ska betala för en kris som skapats av finansmarknaderna, sade Europafackets generalsekreterare John Monks.
- Det finns en stark oro över nedskärningarna och att EU ska blanda sig i lönepolitiken.

GÖSTA TORSTENSSON