nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Mario Soares fördömer Merkozypakten

2012-04-17


Mario Soares, det portugisiska socialdemokratiska partiet PS ’grand old man’, gick 3 april ut offentligt och fördömde Merkozypakten. Han betonade: ” I själva verket är fördragstexten till stort men för en alternativ politik inom EU och den strider mot de konstitutionella texterna. T.ex. gör pakten det sociala Europa och sociala program i varje medlemsland omöjliga…”

I Portugal är Mario Soares en auktoritet. Han var en av arkitekterna bakom Nejlikrevolutionen 1974 och var Portugals president 1986-1996. Idag leds Portugal av de två borgerliga partierna PSD och CDS, som vann valet i juni 2011 efter att ha lovat följa Trojkans (EU-kommissionens, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden) åtstramningsdiktat. Även Soares parti PS sade före valet att det skulle följa Trojkans diktat, men denna undfallenhet har sennare lett till omfattande protester från löntagarna och till växande oenighet inom PS.

Trojkan krävde bl.a. försämrad arbetsrätt. Den ena av Portugal stora centrala fackorganisationer UGT skrev först under på en social dialog med regeringen och arbetsgivarna som bl.a. stadsfäste försämringarna i arbetsrätten, vilket den andra stora centralorganisationen CGTP vägrade. När arbetsrätten skulle debatteras i parlamentet förklarade PS-ledamöterna först att de skulle lägga ned sina röster. Detta ledde dock till en intern diskussion, som medförde att PS-ledamöterna ändrade sig och sade att de skulle rösta nej till försämringarna i arbetsrätten med argumentet att dessa gick t.o.m. längre än vad som krävdes i Trojkans diktat.

Inför beslut om budgeten i mars i år hade trycket underifrån från löntagarna vuxit så mycket att de både centralorganisationerna 22 mars tillsammans organiserade en generalstrejk som fick stor uppföljning, som senare följdes av Soares uttalanden. Soares varnade också ”medlemsländerna för att godkänna Merkozypakten. Det får inte ske (…) I själva verket förväxlar pakten suveränitet över budgeten med den juridiska suveräniteten (…) Francois Hollande och de tyska socialdemokraterna har tidigare förklarat att det är inte är möjligt att ratificera pakten. Det är helt klart att de socialdemokratiska europeiska partierna bör följa dessa exempel”, sade han.

Soares position stöds av en annan äldre socialdemokrat Manuel Alegre samtidigt som vice ordförande i parlamentsgruppen Pedro Nunes Santos lämnat sina uppdrag efter att tidigare ha förklarat att han motsatte sig skuldåterbetalningarna. CGTP genom dess generalsekreterare Armenio Carlos har förklarat att den portugisiska regeringen har ingen legitimitet att skriva under denna ”skändliga” Merkozypakt. Samtidigt har den Fackliga kommissionen mot uppsägningar startat en kampanj mot Merkozypakten och för att riva upp Trojkans åtstramningsdiktat.

Snart är det väl bara Stefan Löfven och de svenska socialdemokraterna som stöder den skamliga Merkozypakten.

Jan-Erik Gustafsson