nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Greklands ekonomiska kräftgång

2012-04-26
Den finanspakt som Merkozy (Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy) tvingat på euroländerna innebär allt mer av precis det som hittills fungerat mycket dåligt.

I stället för att hjälpa till och lösa krisande länders problem kommer Merkozypakten att entydigt förvärra dem, eftersom den stryper efterfrågan genom nedskärningar, lönesänkningar och andra åtstramningar.

Trots (eller på grund av) stenhårda åtstramningar växte Greklands budgetunderskott med 0,8 procent till 21,6 miljarder euro 2011, visar färska siffror från regeringen i Aten. Samtidigt stiger arbetslösheten kraftigt. Enligt Eurostat står nu hela 19 procent i Grekland utan arbete.

Greklands centralbankschef Georgios Provopoulos förutspår att arbetslösheten kommer att bli skyhög, enligt Reuters. Han räknar också med att Greklands BNP kommer att sjunka 5 procent i år.

Grekland har fått ett nytt så kallat räddningspaket på 130 miljarder euro. Det mesta kommer Grekland bara formellt till godo. I praktiken förses landet med nya lån för att betala av på de gamla lånen. Greklands långivare betalar pengar till sig själva, i första hand till stora banker och försäkringsbolag i Tyskland och Frankrike.

Dessutom är lånen förenade med så kallade ”ekonomiska anpassningsprogram”, vilket i praktiken betyder att trojkan (EU, EMU och IMF) i detalj dikterar vilken politik regeringen och parlamentet i Aten ska följa. Det handlar om nedskärningar, avregleringar och privatiseringar. Bland annat ska den offentliga sektorn krympa med 150.000 jobb fram till 2015.

Enligt centralbankschefen Provopoulos måste Grekland hålla fast sina ”reformåtaganden”, och varnar för att landets medlemskap i EMU står på spel om inte regeringen går vidare med vad de har lovat EU (läs: Tyskland och Frankrike).

Söndagen den 6 maj ska det genomföras parlamentsval i Grekland. Trojkan vill tvinga partiledarna i koalitionsregeringen, konservativa och socialdemokraterna, att föra samma nedskärningspolitik även efter det grekiska valet, annars får Grekland inga fler lån. Den enda möjligheten att genom demokratiska val få påverka politiken är som bortblåst av EU-teknokratin.

Det brittiska finansbolaget Schroders chefsekonom Keith Wade varnar för att senaste grekiska ”räddningspaketet” är "dömt att misslyckas" eftersom det bygger på den felaktiga tron att åtstramning kan skapa tillväxt.
Därför är det högst sannolikt att Grekland lämnar eurosamarbetet år 2013, efter en politisk förändring och ökade krav på ännu mer åtstramning, säger Keith Wade till Affärsvärlden.

GÖSTA TORSTENSSON