nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Spanien under allt hårdare tryck

2012-04-30


Spanien utsätts för allt större tryck och banksystemet är illa ute.
- Det är endast en tidsfråga innan Spanien måste söka stöd utifrån. De spanska räntorna är uppe på nivåer som man i längden inte kan klara. Läget är betydligt värre än för Italien, säger Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström till Dagens Nyheter (28 april).

Handelsbanken räknar med att Europeiska centralbanken, ECB, både sänker styrräntan och ger nya nödlån till bankerna samt stödköper spanska statsobligationer. Men Spanien kan ändå tvingas söka stöd från euroländernas krisfond och Internationella valutafonden, IMF.

Spaniens tioåriga upplåningsränta var uppe på rekordnivån 6 procent i mitten av april, och kunde bara pressas tillbaka sedan ECB förklarat att man står berett att stödköpa spanska statsobligationer om situationen kräver det.

I dag ligger den spanska statskulden på motsvarande 70 procent av BNP, lägre än den tyska, franska och italienska statsskulden. Det växande budgetunderskottet gör dock att Spaniens skuldbörda hela tiden skjuter i höjden. Förra årets budgetunderskott låg på 8,5 procent av BNP och överskred med råge den av EU tillåtna 3-procentsgränsen.

Som sten på bördan har Spanien i dag EU:s högsta arbetslöshet och hela 23 procent av befolkningen står utan jobb. Siffran väntas dessutom stiga med minst 1,5 procent under det kommande året.

Spanien riskerar att hamna i en ond cirkel av åtstramningar, ökande utgifter för arbetslöshet och lägre skatteintäkter.

- En krislösning måste börja med bankerna som trycker ner hela ekonomin. Om det fortsätter som nu kan Spaniens arbetslöshet stiga till 30 procent. I så fall kan man få svårt att stanna kvar i euron, särskilt som Grekland nog är på väg ut, säger Jan Häggström.

GÖSTA TORSTENSSON