nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

73 procent av svenska folket säger nej till euron

2012-05-11

Opinionsstödet för att inför euro som valuta i Sverige har rasat från 28 procent 2010 till enbart 12 procent 2011, en nedgång med hela 16 procent. Det visar en opinionsundersökning som utförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet och som publicerats i en rapport från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, [Europapolitisk analys maj 2012].

Andelen ”varken eller svar” har inte ökat, utan tvärtom minskat från 21 procent 2009 till 15 procent 2011. Det som har ökat högst påtagligt är andelen personer som uttryckligen är emot euron – från 38 procent 2009, över 54 procent 2010 till hela 73 procent 2011.

Vid folkomröstningen om euron den 14 september 2003 röstade 55,9 procent, 42,0 procent röstade ja och 2,1 procent röstade blankt. Röstdeltagandet var 82,6 procent. Väljarna tog ställning till frågan: "Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?". 2003 var det bara Moderaterna och Folkpartiet som hade en majoritet bland sina sympatisörer som röstade ja. I alla övriga riksdagspartiet var det en majoritet som röstade nej.

I SOM-undersökningen 2011 är klara majoriteter emot euron som valuta bland samtliga partiers sympatisörer, även bland folkpartister och moderater. FP -och M-sympatisörer tillsammans med KD-sympatisörer är de som fortfarande 2011 är mest positiva till euron. Men även bland dem är det endast 16-18 procent som vill införa euro som valuta i Sverige mot 61-79 procent som inte vill ha euron. På den rödgröna sidan är man än mer euronegativa, med bara 6-9 procent för mot hela 78-84 procent emot. SD:s anhängare är bland de allra mest kritiska till euron, med 6 procent positiva och 83 procent negativa.

Att döma av dessa siffror skulle en folkomröstning om euron idag leda till en ännu tydligare nej-seger än 2003. Och alla partiers väljare skulle till övervägande delen rösta nej. Men i partiledningarna och riksdagsgrupperna för den borgerliga alliansen och socialdemokraterna finns det ett starkt stöd för euron, vilket framgår av att de smygansluter Sverige till euroområdet till exempel genom att godkänna fördragsändringen som gör det möjligt för euroländerna att införa ”räddningsfonden” ESM och genom att frivilligt ingå i euroländernas nya finanspakt.

GÖSTA TORSTENSSON