nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Stödet för EU-medlemskapet sjunker

2012-05-15

Opinionsstödet för EU ökar inte längre i Sverige efter att ha varit på uppgång under de senaste fem-sex åren. Eurokrisen tär på tilltron till unionen visar en rapport från Sieps [Svenska institutet för europapolitiska studier] om en opinionsundersökning som utförts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. [Europapolitisk analys maj 2012]. Alla indikatorer som SOM-institutet mäter pekar nedåt 2011 – främst för euron som valuta, men också för allt annat som har med EU att göra, inklusive stödet för det svenska medlemskapet.

Efter att ha seglat i mycket tydlig medvind under de senaste fem-sex åren vänder EU-opinionen klart nedåt och blir mer negativ under år 2011. Andelen svarspersoner i SOM-undersökningen som anger att de i huvudsak är för det svenska medlemskapet ökar från 39 till 53 procent mellan 2005 och 2010 för att hösten 2011 gå ned till 46 procent; en minskning med hela 7 procent från rekordsiffran 2010. En majoritet bland svenskar är inte i huvudsak för det svenska medlemskapet i unionen. De flesta är istället emot [25 procent] eller har ingen åsikt [29 procent].

När SOM-institutet ställer saken på sin spets och frågar om Sverige bör lämna EU, är EU-stödet något starkare. En majoritet, om än knapp, tycker det är ett dåligt förslag och vill att Sverige förblir medlem av EU (50 procent). EU-motståndarna som vill att Sverige går ur unionen är 22 procent medan andelen med en ambivalent varken eller -åsikt är 28 procent.

Men även här har stödet för EU minskat – från 58 procent som var emot att Sverige lämnar unionen 2010 till 50 procent 2011 – en nedgång på 8 procent. Det är inte i första hand de som vill lämna unionen som blivit fler [en ökning 3 procent, från 19 procent 2010 till 22 procent 2011]. Mest har andelen osäkra utan åsikt ökat från 23 till 28 procent.

Precis som i folkomröstningen 1994 är det 2011 män, högre tjänstemän, högutbildade och storstadsbor som är mest för att Sverige förblir medlem av EU. Svagast stöd för medlemskapet återfinns 2011 exakt som 1994 bland kvinnor, arbetare, lågutbildade och landsbygdsbor. Även bland dessa grupper är det idag dock fler som stödjer medlemskapet än som vill att Sverige lämnar EU; med ett undantag – landsbygdsbor som 2011 har en enprocentig övervikt för att Sverige bör gå ut ur EU.

Bland riksdagspartierna är bilden också densamma som vid folkomröstningen 1994. Starkast stöd har EU bland sympatisörer till Moderaterna och Folkpartiet. På vänsterkanten är EU-medlemskapet klart mindre uppskattat. Bland Vänsterpartiets sympatisörer är det fortfarande en klar övervikt för åsikten att Sverige bör lämna EU.

Härvidlag skiljer de sig från sympatisörer med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som i båda fallen uppvisar en opinionsövervikt för att Sverige bör förbli inom unionen. Sverigedemokraterna fanns inte 1994. Men idag har SD:s anhängare en klar övervikt för åsikten att Sverige bör gå ur EU.

GÖSTA TORSTENSSON