nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Recept för ekonomiskt självmord

2012-05-17

Carl Tham, före detta statsråd och ambassadör, konstaterar i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden att Socialdemokraterna nu har anslutit sig till ”euroländernas fiskala pakt”, vanligtvis kallad finanspakten [tidigare Merkozypakten].

”Den är visserligen inte bindande för Sverige men den svenska underskriften är ett stöd för den högerpolitik som nu rullas ut över Europa med dramatisk social nedrustning som följd. Att den svenska socialdemokratin ansluter sig är beklämmande och bådar inte gott för framtiden”, skriver vänstersocialdemokraten Carl Tham [Tiden 1-2/2012].

Bra Tham. Euroländernas finanspakt är ett recept för ekonomiskt självmord. Typ Grekland.

GÖSTA TORSTENSSON