nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

LO vill ha socialt protokoll

2012-05-27


LO ska verka för att det till EU:s fördrag fogas ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska mänskliga rättigheter ha företräde. Det beslutade LO-kongressen när man diskuterade EU-frågan.

Förslaget kom från den avgående styrelsen. Det märkliga är att Wanja Lundby-Wedin som ordförande för LO i praktiken inte har drivit kravet på ett socialt protokoll under de fyra år som har gått sedan den förra LO-kongressen. Redan då talade hon om att vid nästa fördragsändring inom EU resa kravet på ett socialt protokoll.

Bara några dagar efter LO-kongressen ska riksdagen fatta beslut om en ändring av EU:s fördrag för att legalisera inrättandet de så kallade räddningsfonderna för euroländerna (ESM). För att godkänna fördragsändringen skulle LO och Socialdemokraterna kunna kräva att det till EU:s fördrag fogas ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande fackliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. Men det har de inte gjort. Från LO-borgen vid Norra Bantorget och partihögkvarter på Sveavägen har det inte hörts ett knyst.

Men än är det inte för sent. Vänsterpartiet har lagt en motion som yrkar avslag på fördragsändringen alternativt att ett godkännande villkoras med att EU inför ett socialt protokoll. Nu är det upp till bevis för LO och Socialdemokraterna. Onsdagen den 30 maj sker omröstningen i riksdagen.

GÖSTA TORSTENSSON