nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU vill sänka lönerna i Sverige

2012-06-11

Sänk de lägsta lönerna i Sverige. Uppmaningen kommer från EU-kommissionen som föreslår åtgärder för hur EU-länderna ska klara sin ekonomi.

Den 30 maj kom EU-kommissionen med rekommendationer om hur EU:s olika medlemsländer ska sköta sin ekonomi.

Uppmaningen som Sverige fick var att sänka de lägsta lönerna. EU anser att Sverige bör ”åtgärda de relativt höga lönerna i de lägre löneskalorna”. På så vis kan löneflexibiliteten i landet öka och arbetsmarknaden förbättras. Av rekommendationerna framgår det också att EU vill minska skillnaderna i anställningsskyddet mellan fast och tillfälligt anställda, dvs. i klartext att skrota LAS, Lagen om anställningsskydd.

Företrädare för Svenskt Näringsliv uttalade sig positivt om EU-kommissionens propåer, men från fackligt håll kom det skarp kritik.

- Det är oacceptabelt. Vi utgår ifrån att den svenska regeringen struntar i det här. Vi tycker inte att EU ska lägga sig i den svenska lönebildningen, säger Johan Danielsson på LO:s internationella avdelning, till tidningen Arbetet.

Enligt honom är uppmaningen om att sänka de lägsta lönerna och att sluta avtal på företagsnivå ett tydligt tecken på EU-kommissionens växande ambition att ta en större kontroll över lönebildningen i olika länder.
Johan Danielsson är kritisk mot hela det recept som EU förespråkar för att ta sig ur krisen.

- I två års tid har vi haft invändningar mot att krisen ska lösas genom sänkta löner och försämrat anställningsskydd. Vi har sett att det är en politik som inte fungerar. Och nu kommer det här förslaget, säger han.

GÖSTA TORSTENSSON