nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

8 av 10 emot euromedlemskap

2012-06-11

13,6 procent uppgav att de skulle rösta ja till euron om det var folkomröstning i maj, medan 77,7 procent uppgav att de skulle rösta nej. 8,7 procent har svarat vet inte. Det framgår av SCB:s undersökning om EU- och EMU-sympatierna.

I euroomröstningen i september 2003 fick ja-sidan 42,0 procent av rösterna medan nej-sidan fick 55,9 procent.

Bland män säger 77,9 procent nej till euron och motsvarande siffra för kvinnor är 77,6 procent.

Samtidigt uppgav 46,9 procent att de är för ett svenskt EU-medlemskap, medan 24,2 procent uppgav att de är emot.

Mätningarna är gjorda mellan den 2 och 27 maj, bland ett sannolikhetsurval på 9.039 svenska medborgare som är röstberättigade i riksdagsvalet.

GÖSTA TORSTENSSON