nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Euroländerna räddar Spaniens bankägare

2012-06-13

De 17 euroländernas finansministrar beslutade den 11 juni att bidra med upp till 100 miljarder euro för att rädda den spanska banksektorn. Pengarna kommer från euroländernas stödfonder EFSF och ESM. Stödet kommer att vara i form av lån till villkor som är "betydligt gynnsammare" än marknadsvillkoren.

Pengarna är direkt riktade till banker på fallrepet till följd av den fastighetsbubbla som blåstes upp sedan euron infördes och kommer att kanaliseras till bankomstruktureringsfonden FROB. Spaniens ekonomiminister sade att FROB:s skulder räknas som offentlig skuld, räntorna på lånen kommer att påverka budgetunderskottet men effekten på underskottet kommer att bero på hur mycket kapital som används. Men ord som ”räddningspaket” och ”nödlån” gör den spanska regeringen allt för att undvika.

Det finns, enligt Financial Times, i nuläget inget statsfinansiellt åtgärdspaket av grekisk modell som Spanien måste genomföra för att erhålla lånet. Detaljer kring lånet saknas fortfarande. Spanien regering fick dock lova att förbättra sin ”budgetdisciplin”. Och utbetalningarna kommer att ackompanjeras av ”nödvändiga policyvillkor på den finansiella sektorn”, som det heter på brysselska.

I klartext betyder det att Spanien nu går delvis samma öde till mötes som Grekland. I samma stund som man tar emot stödpengarna underordnar man sig de krav som sätt upp av den beryktade trojkan: EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden.

Man ska också ha klart för sig att Spaniens ekonomi är av en helt annan storlek än Greklands. Spanien är EU:s fjärde största ekonomi och den spanska bruttonationalprodukten är ungefär fem gånger så stor som den grekiska.

Statsminister Fredrik Reinfeldt talar om ”en av de största finansiella räddningsaktioner som världen har sett”. 100 miljarder euro. Det är 892 miljarder svenska kronor - omkring 60 miljarder mer än den svenska statens samlade skatteinkomster och andra intäkter i år.

GÖSTA TORSTENSSON