nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Tysklands parlament röstade i slutet av juni ja till EU:s finanspakt och räddningsfonden ESM, men ratificering återstår

2012-07-11


Den tyska förbundsdagen godkände den 29 juni med siffrorna 491-111 (sex avstod) EU:s finanspakt. I en andra röstning sade förbundsdagen även ja till EU:s 700 miljarder stora räddningsfond ESM med siffrorna 493-106 (fem avstod). Därmed lyckades Angela Merkel med hjälp av oppositionspartierna få den 2/3 majoritet (414 röster) som krävs för att få igenom internationella fördrag.

Senare samma dag godkände även förbundsrådet finanspakten och ESM. Förbundsrådet är den lagstiftande församling som representerar tyska delstaterna. Femton av landets 16 delstater röstade för. Brandenburg som styrs av en koalition av socialdemokrater och vänstern (Linke) röstade emot.

Enligt Spiegel Online 29 juni betonade Merkel till förbundsdagen före röstproceduren att tillväxt och sysselsättning var nyckel frågor för det framtida EU, och att det tyska parlamentets godkännande av ESM och finanspakten skulle bli ”en signal för Europa” som skulle sända ”en signal till enhet både inom och utom” Tyskland.

Men Merkel kan inte andas ut. Hon ansattes hårt i förbundsdagen för de eftergifter hon anses ha gjort till Spanien och Italien som föregick röstningen i parlamentet. Så t.ex. sade Jurgen Trittin, en av det tyska miljöpartiets två språkör i parlamentet, att ”Merkel har medverkat till att göra varje land inom eurozonen till en leksak för de finansiella marknaderna”.

Och förbundsdagens och förbundsrådets ja träder inte i kraft förrän den tyska författningsdomstolen har sagt sitt. Den tyska författningsdomstolen har fått mer än
12 000 klagomål mot finanspakten och ESM. Direkt efter behandlingen i parlament annonserade Peter Danckert (Sociademokrat), Peter Gauweiler (CSU) och Sara Wagenknecht (Linke) att de skulle besvära sig till författningsdomstolen. Detsamma har har miljöpartiets grupp i delstatsparlamentet Bayern gjort.

Det jäser också inom den tyska fackföreningsrörelsen. Särskilt efter det att offentlighetsfackförbundet Ver.di med 2,1 miljoner medlemmar genom sin ordförande Frank Bsirske i ett brev 11 juni till samtliga förbundsdagsledamöter krävde att de skulle rösta Nej till EU:s finanspakt.

Ingen vet med bestämdhet när den tyska författningsdomstolen är klar med sin behandling, men det kommer att ta tid. Detta har också lett till att ESM inte kunde träda i kraft 1 juli som var planerat. Räddningsfonden blir inte användbar förrän Tyskland sagt ja till den eftersom den behöver tillstyrkan från länder som sammanlagt svarar för 90 procent av kapitalbasen. Detta betyder också att spanska och italienska banker får vänta på utlovade stödpengar, som bestämdes av EU-toppmötet efter midsommar.


Jan-Erik Gustafsson