nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU är på väg mot en bankunion

2012-09-26

Eurokrisen blir allt djupare i takt med att de krisande länderna påtvingas allt hårdare åtstramningar. Samtidigt tas viktiga steg i riktning mot vad EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso kallar ”en demokratisk federation av nationalstater”.

Närmast på EU-kommissionens dagordning står en europeisk banktillsynsmekanism som ska övervaka alla banker i euroområdet och som enligt Barroso är ”ett första steg mot en bankunion” för euroländerna.

Förslaget kommer att gälla samtliga banker i eurozonen med möjlighet för länder utanför euron att ansluta sig frivilligt. Redan vid årsskiftet ska den nya banktillsynen föras över till Europeiska centralbanken, ECB.

– Vi bör göra det till en topprioritering att skapa en europeisk tillsynsmyndighet till början av nästa år, sade José Manuel Barroso när han presenterade förslaget i EU-parlamentet.

Parallellt med att tillsynen hamnar hos ECB, kommer Europeiska bankmyndigheten EBA att ta fram ett gemensamt regelverk för samtliga banker i alla EU-länderna. Regelverket blir alltså gemensamt men tillsynen blir uppdelad; länderna utanför eurozonen sköter sin egen banktillsyn medan ECB svarar för euroländerna.

Syftet med en bankunion inom euroområdet är att ”gemensamt” övervaka bankerna och förebygga nya finansbubblor. Detta anses särskilt behövligt när det gäller stora banker med verksamhet i flera länder. Det finns ungefär 6.000 banker i Europa, där de 200 största har 90 procent av marknaden.

Men ska även mindre banker omfattas av tillsynen på EU-nivå såsom EU-kommissionen föreslår? Nej, det anser inte Tyskland, vilket betyder att bankunionens utformning blir en av de stora frågor som kommer att diskuteras framöver.

Det råder också olika meningar om det lämpliga att lägga fler uppgifter på ECB, som redan har mycket makt. Ett alternativ är att den europeiska bankmyndigheten får ytterligare mandat att övervaka nationella (typ Finansinspektionen i Sverige) myndigheters övervakning.

Kommande steg i uppbyggnaden av bankunionen kan vara att skapa upp en gemensam fond för insättningsgarantin samt och införa en gemensam bankkrislagstiftning.

Den tillsyn som ska vara inledningssteget blir, enligt Dagens Industri, ”inte meningsfull” förrän den kopplats till en gemensam bankakut och insättargaranti.
Gunnar Hökmark (m), som ska leda EU-parlamentets arbete med att ta fram en europeisk bankkrislagstiftning, är kritisk till banker som inte fullt ut tar de risker och de förluster som uppstår.

– Vi behöver återupprätta marknadsekonomin för banker. Ägarna måste ta det fulla ansvaret även när banker går dåligt. Det sade Gunnar Hökmark i ett uttalande, när han som ansvarig rapportör inledde EU-parlamentets arbete om en europeisk bankkrislagstiftning.

Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden uttalade i ett pressmeddelande att ”vårt slutmål är att skattebetalarnas pengar inte ska användas för att rädda banker”.

Enligt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso måste EU ”fullfölja den ekonomiska och monetära unionen och skapa en bankunion och en finanspolitisk union”. Konkret handlar det om att ytterligare makt flyttas från medlemsländerna till EU. Barroso kommer i höst att lägga fram ”ett lagförslag om en fördjupad ekonomisk och monetär union” och han menar att den planerade bankunionen också måste leda till en politisk union och ett nytt fördrag för EU.

Inför nästa EU-val 2014 ska kommissionen presentera ett sådant förslag.

GÖSTA TORSTENSSON