nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Tyskland kräver enväldig eurokommissionär

2012-10-20

 

Tyskland vill att en EU-kommissionär ska kunna returnera euroländernas budgetar om de inte med tyska mått mätt håller måttet och att EU-parlamentariker får en "flexibel rösträtt".

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har lagt fram den tyska regeringens plan på att stöpa om den Europeiska unionen i allmänhet och eurosamarbetet i synnerhet. Tyska journalister berättar han öppet om hans och förbundskansler Angela Merkels vision av ett framtida EU. Utspelet kom bara två dagar före EU-toppmötet där eurons framtid diskuterades mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Tyskland vill stärka ekonomikommissionärens roll kraftigt och ge denne möjlighet att skicka tillbaka ett lands budget till parlamentet om den inte uppfyller kraven för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Viktigt för Tyskland är att kommissionären kan ta detta beslut själv – utan ett stöd från övriga kommissionärer, vilket är regel idag. Ett sådant beslut ska kunna tas både innan och efter att budgeten gått igenom de nationella parlamenten.

– Den måste bli lika känd världen över som konkurrenskommissionären, vilken är respekterad och fruktad, säger Schäuble om den nye superkommissionären i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Däremot ska personen inte kunna styra över enskilda åtgärder i budgeten, som pensionshöjningar eller skattesänkningar, utan enbart storleken på budgeten som helhet.

Merkel och Schäuble vill också ändra röstningsreglerna i EU-parlamentet. De vill införa en ”flexibel rösträtt”. I frågor som enbart angår en krets länder, som euron eller Schengenreglerna, ska endast parlamentariker från de länderna kunna rösta.

Den tyska regeringen ser framför sig att ett europeiskt konvent kallas in, kanske redan i december, där dessa omvälvande reformer diskuteras och avgöras relativt snart. Målet är att skapa en finanspolitisk union så fort som möjligt, också genom fördragsändringar. Enligt Schäuble måste krisen i Grekland utnyttjas för att gå framåt fortare.

– Vi måste börja ta större steg i riktning mot en finanspolitisk union, säger Wolfgang Schäuble, som understryker att han har Angela Merkels fulla stöd för sina förslag och han ska också ha dryftat förslagen med andra euroländer.

GÖSTA TORSTENSSON