2015-02-19  Årsmöteshandlingar 2015
Dagordning Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan

2015-02-19 Den fortsatta eurokrisen. Överstatligt,  centraliserat finansdepartement och gemensam eurobudget för euroländerna  på dagordningen och beskattningsrätt för EU på väg. Sveriges förlorade  självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken.

2015-01-22  2014 jordens varmaste år sedan 1880.
EU-kommissionens arbetsprogram för 2015: klimatet och miljön sviks. FN:s klimatmöte 2014 i Lima

2014-12-04 Kallelse till årsmöte den 12 mars och medlemsmöten dessförinnan 2015

2014-12-04 Eurolandet Finland i ekonomisk depression. Det självständiga Island tar sig ur den ekonomiska krisen

2014-11-13  Den fortsatta eurokrisen. Lissabonfördraget,
stabilitets- och tillväxtpakten, finanspakten och möjligheterna
att lånefinansiera offentliga investeringar i infrastruktur när statslåneräntan är 1,2 procent

2014-10-23  Nej till EU:s energiunion!

2014-08-21 Kallelse till medlemsmöten hösten 2014

2014-08-21 Lissabonfördraget gjorde EU överstatligt.
Euroområdets stagnation, EU:s ökande fattigdom, deflationsrisker och  statsskulder som växer

2014-05-15 Kritik av EMU-utredningen: vetenskap och politik

2014-04-03 EMU:s 'interna devalveringar' med lönesänkningar, avskedanden och åtstramningar av välfärden har medfört en gigantisk omfördelning, fattigdom och raserad folkhälsa - uppgifterna finns i nya forskarrapporter

2014-03-13  EU på väg att införa EU-skatt för att finansiera EU-budgeten - nej till beskattningsrätt för EU  

2014-02-20 Årsmöteshandlingar 2014
Dagordning   Verksamhetsberättelse   Verksamhetsplan

2014-01-23 Kritik av bankunionens fortsatta steg - Sverige måste få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten -
ILO:s nya jobbrapport: ohållbar utveckling för ungdomarna Medlemsinformation 2013-08-15

2013-12-05  Kallelse till årsmöte torsdagen den 13 mars och medlemsmöten våren 2014 Medlemsinformation 2013-08-15

2013-12-05 EU-dokument mörkas efter riksdagsbeslut.
Efter Lavaldomen: Hur ska Sverige få tillbaka självbestämmanderätten över arbetsrätten Medlemsinformation 2013-08-15

2013-11-14 Kritik av regeringens proposition 2012/13:192 om ´Sekretess i det internationella samarbetet´ -  Sverige måste pressa EU att införa meddelarskydd Medlemsinformation 2013-08-15

2013-10-24 Kritik av bankunionen. Hjälporganisationer varnar för
EU-politik som skapar fattigdom Medlemsinformation 2013-08-15

2013-08-15 Kallelse till medlemsmöten hösten 2013 Medlemsinformation 2013-08-15

2013-08-15 Valutaunionen EMU med 'interna devalveringar' - ekonomisk tillbakagång, förmynderi och social misär Medlemsinformation 2013-08-15

2013-05-23 Eurokrisen sprider sig inom eurozonen -
Missnöjet med EU och EMU tilltar -
Halten koldioxid i atmosfären nådde rekordnivå i maj. EU-parlamentet
stoppade höjning av priserna på utsläppsrätter

2013-04-25 Eurokrisens nya offer: Cypern - Den fortsatta eurokrisen drabbar inte bara Europa utan också resten av världen

2013-03-14 Kritik av universitetens nätverk för Europaforskning: seminarium 6/2 -13 och boken "Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris Europaperspektiv 2013" angående finanspakten

2013-02-21 Årsmöteshandlingar 2013:
Dagordning, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan

2013-01-31 EU:s misslyckade ekonomiska projekt: valutaormen,
ERM 1 och EMU - EU på väg till både en övermäktig valutaunion och en politisk superstat - Storbritannien sätter omförhandling och folkomröstning om EU-medlemskapet på dagordningen 

Tidigare

 

 

 

.