nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Header

Fackliga frågor

Europeiska Unionen och inte minst den ekonomiska monetära unionen
(EMU) har betydelse för det svenska välfärdssystemet och de fackliga rättigheterna. Folkrörelsen Nej till EU bevakar dessa frågor och presenterar här skrifter och artiklar som analyserar och speglar fackliga aspekter på EU-medlemskapet. 

Så faller den svenska modellen

Så faller den svenska modellenDen 18 december 2007 kom EU-domstolens avgörande i det så kallade Vaxholmsmålet. Det vill säga konflikten mellan det lettiska byggbolaget Laval un Partneri och de svenska fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet.

Vaxholmsdomen blev ett svidande nederlag för den svenska fackföreningsrörelsen. Tvärtemot de löften som gavs inför det svenska EU-medlemskapet, underkänner EU-domstolen den svenska modellen på arbetsmarknaden med kollektivavtal och konflikträtt. Inte utan anledningen anser Svenskt Näringsliv att domen är ”mycket tillfredställande”.

I ”Så faller den svenska modellen” granskar Gösta Torstensson Vaxholmsfallet och vilka konsekvenser det kommer att få för den svenska arbetsmarknadsmodellen.  Beställ här

Så räddas den svenska modellen

Så räddas modellenDetta är en fristående fortsättning på boken ”Så faller den svenska modellen” som granskar vad som hände från Byggnads och Elektrikernas blockad i Vaxholm i slutet av 2004 fram till och med Lavaldomen från EU-domstolen i december 2007.

 ”Så räddas den svenska modellen” är en kritisk analys av framförallt LO:s strategi för att motverka Lavaldomens antifackliga effekter. Författaren konstaterar att LO:s strategi enbart är ett hårt slag i luften. Istället lyfter han fram att Sverige kan ställa krav på juridiskt bindande undantag för den svenska arbetsmarknadsmodellen som villkor för att godkänna Lissabonfördraget, EU:s nya grundlag. Ansvaret ligger på den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget.  Beställ här
 

 

Artiklar
2010

2010-07-05 Klasskamp i Sydeuropa mot EU:s valutaunion
2010-07-05 Resolution Europeiska löntagares kriskonferens i Berlin
2010-07-05 Europafacket backar upp åtstramningsprogrammen
2010-06-09 Lex Laval banar väg för låglönekonkurrens
2010-06-01Grekiska PAME kämpar mot EU
2010-03-25 Kampen mot Lavaldomen fortsätter 
2010-03-04 Att spela rysk roulett med den svenska modellen
2010-03-04 Riksdagens beslut om Lex Laval uppskjutet
2010-02-09 EU lägger hinder i vägen för den svenska modellen
2010-02-03 Lex Laval prövas i konstitutionsutskottet
2010-01-18 EU:s utstationeringsdirektiv öppnar upp för låglönekonkurrens
2010-01-18 Europafacket diskuterar sämre villkor för utländska arbetare
2010-01-15 Svenskt Näringsliv är till freds med Lavaldomen
2010-01-08 Lettlands konstitutionsdomstol avvisar EU:s och IMF:s...
2010-01-04 Europafacket bluffar om Lissabonfördraget John Monks,

 

2009

2009-12-03 Stå upp för den svenska modellen!
2009-11-29 Rör inte konflikträtten! Försvara Lex Britannia!
2009-11-12 Tjänstedirektivet kan inte separeras från de antifackliga dom.
2009-11-09 Europafacket varnar för EU-dirigerade nedskärningar
2009-10-13 Försvara Lex Britannia
2009-10-10 Svensk arbetsrätt ska EU-anpassas 
2009-09-03 Löntagarnas rättigheter het fråga...
2009-08-16 Bli med i Folkrörelsen Nej till EU:s fackliga nätverk
2009-05-25  Brittiska arbetare i vild strejk mot lönedumping
2009-05-25  Marita Ulvskog har sagt ja till den antifackliga Lavaldomen
2009-04-07 Ett historiskt svek mot svensk fackföreningsrörelse 
2009-04-06 Lissabonfördraget utgör en allvarlig fara för fackföre... 
2009-03-09 Irländarna ger Europafacket chansen att förverkliga...
2009-03-09 Irländska fackföreningsrörelsen kräver ett socialt ...
2009-04-09 Stöd kravet på socialt protokoll
2009-02-16 Europeiska löntagarkonferensen i Paris 7-8 februari 2009
2009-02-16 Upprop från Europeiska löntagarkonferensen n  

 

2008

2008-11-29 Lavalutredningen vill begränsa strejkrätten
2008-11-15 Irländska facket TEEU och Folkrörelsen på Irland förvänt..
2008-10-23 Att säga ja till Lissabonfördraget är att säga ja till...
2008-10-14 Wanja Lundby-Wedins förlorade illusioner  
2008-10-08 För vem är Lissabonfördraget en förbättring?
2008-10-06 Lavalutredningen kan inte rädda den svenska modellen
2008-10-03 Mona Sahlin förråder fackföreningsrörelsen
2008-09-25 Det är ni som äger frågan om Lissabonfördraget
2008-09-24 Kan man lita på Andersson
2008-09-19 Så räddas den svenska modellen
2008-09-17 Demonstration vid mMynttorget 16 septemnber
2008-09-15 Begränsade utsikter för att revidera utstationeringsdir...
2008-09-15 Sverigre bör trotsa EU och öppet bryta mot Vaxholms...
2008-09-09 Europafackets sociala protokoll syftar till att röja väg för ...
2008-09-09 Uttalande från Lärarförbundet
2008-09-01 Öppet brev till 130 socialdemokratiska riksdagsledamöter
2008-09-01 Danmarks Lavalkommission faller på knä för EU-domstolen
2008-09-01 Svenskt Näringsliv vill införa minimilöner och avskaffa ...
2008-07-15 Lissabonfördraget stöter på motstånd i flera EU-länder
2008-06-23 Nytt bakslag för löntagarna i EU-domstolen
2008-06-03 Hård strid om Lavaldomen på LO-kongressen
2008-06-03 Hård strid om Lavaldomen på LO-kongressen
2008-05-29 Uttalande om Laval, Viking och Ruffertdomarna...
2008-05-28 Erland Olausson bluffar om Lissabonfördraget
2008-05-15 Skuggboxning om fackliga rättigheter  
2008-05-08 EU-offensiv mot facken
2008-04-20 Trotsa Vaxholmsdomen –  Sverige ut ur EU!
2008-04-14 Regeringen går Svenskt Näringsliv till mötes med ...
2008-04-10 Pressmeddelande Littorin böjer knä inför EU-...
2008-04-10 Uttalande från Byggnads avd 26
2008-04-03 Byggföretag vann i tyskt Vaxholmsfall
2008-03-23 Remissvar Lissabonfördraget (Ds 2007:48)pdf
2008-03-12 Europafacket banar väg för Lissabonfördraget  
2008-03-03 Svar till svar på ÖPPET BREV
2008-02-18 EU:s rättighetsstadga - ett hot mot medlemsländernas...
2008-01-23 Moderaterna bedriver dubbelspel i Vaxholmsfallet
2008-01-21 Vaxholmsdomen kan leda till svensk lagändring
2008-01-15 Vaxholmsdomen hotar den svenska  arbetsmarknads...

 

Tidigare artiklar