Utvidgning med förhinder

Finland kommer att arbeta för att unionen också i fortsättningen ska stå öppen för nya medlemsländer. Det lovade statsminister Matti Vanhanen när han i EU-parlamentet presenterade det nya ordförandeskapet.

"Utvidgningen är inte bara ett verktyg för stabilitet och demokrati, den är också ett av de strategiska svaren på globaliseringens utmaningar. […] EU måste fortsätta att vara en öppen union. Europeiska länder som uppfyller kriterierna för medlemskap måste ges möjlighet att gå med", sade Vanhanen när han framträdde i Strasbourg.

Den finländske statsministerns uttalande utgör ett avståndstagande från den linje som drevs av det tidigare, österrikiska, ordförandeskapet. Med sin starka skepsis mot ett turkiskt EU-medlemskap, försökte den österrikiska regeringen att få övriga EU-länder att gå med på att införa ett nytt kriterium – EU:s förmåga att "absorbera" nya medlemmar – för den fortsatta utvidgningen. Men Österrike stod till slut ensamt, och inga nya formella krav får nu ställas på Turkiet och Kroatien innan de så småningom kan inträda i EU-kretsen.

"Jag är mycket nöjd med att vi inte satte upp nya kriterier för anslutning", sade Vanhanen i EU-parlamentet.

Frågan är dock knappast avförd från EU:s dagordning.

EU-ledarna ska vid ett möte i december ha en utförlig diskussion om unionens förmåga att klara av en fortsatt utvidgning. I slutsatserna från junitoppmötet slår man fast att diskussionen ska omfatta "alla aspekter av framtida utvidgningar, bland annat unionens förmåga att ta in nya medlemmar".

Som underlag ska EU-ledarna ha en rapport från EU-kommissionen. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade i samband med junitoppmötet enligt BBC:

"För det första kommer det att bli mycket krävande för dem [turkarna] men också för oss här, för att bereda oss att ta emot ett så viktigt stort land, som många av oss ser som kulturellt annorlunda från mittfårans Europa."

Frågan om hur EU:s medborgare ställer sig till att ta in nya medlemsländer – den känsligaste aspekten – ska också behandlas i rapporten.

Opinionsmätningar visar på ett ökande motstånd i Frankrike, Holland, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Några länder har också deklarerat att man kommer att anordna folkomröstningar om Turkiets EU-medlemskap.

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 100  Augusti 2006

 

Tillbaka eller Startsidan