Tyskland och Frankrike oeniga om EU-konstitutionen

Det finns inte någon tysk-fransk enighet när det gäller den bordlagda EU-konstitutionen. Angela Merkel har deklarerat att hon vill att fördraget ska träda i kraft före valet till EU-parlamentet 2009. Den officiella franska linjen är att det för överskådlig inte behövs något nytt fördrag. Enskilda politiker, som inrikesminister Nicolas Sarkozy, har argumenterat för ett minifördrag (inriktat på institutionella reformer).

Det finns inga "oöverstigliga hinder" mellan Tyskland och Frankrike när det gäller framtiden för EU-konstitutionen. Det sade den tyska förbundskanslern Angela Merkel efter ett möte i Paris den 12 oktober med Frankrikes president Jacques Chirac. Enligt tyska och franska medier försäkrade Merkel att Tyskland under sitt kommande EU-ordförandeskap att i "nära samarbete" med Frankrike verka för att återuppta arbetet med ett nytt EU-fördrag.

Bakom fasaden ska motsättningarna dock ha varit betydande. Enligt den tyska dagstidningen Die Welt, ska Chirac ha kritiserat Merkel för att inte ha konsulterat honom innan hon presenterade den tyska regerings program för landets period som EU-ordförande.

Angela Merkel lovar att det tyska EU-ordförandeskapet – som inleds vid årsskiftet – ska ta sig an frågan om ett nytt fördrag för unionen och att man kommer att arbeta för en "ambitiös" EU-konstitution. Enligt Merkel kommer det tyska ordförandeskapet att i slutet av nästa halvår presentera ett utkast till plan för hur man ska gå vidare i fördragsarbetet, inklusive förslag till "vissa datum". Hon varnar dock för att fästa alltför stora förhoppningar till vad Tyskland på egen hand kan åstadkomma i frågan.   

"Vi kommer inte att kunna slutföra det under vårt ordförandeskap, men vi ska göra vad vi kan för att nå en uppgörelse om att en konstitution behövs. […] Vår målsättning är att nå en överenskommelse om en färdplan och vi kommer att hantera frågan på ett mycket ambitiöst sätt", sade Merkel efter möte i Berlin med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Förbundskanslern sade sig också vilja ha ett nytt fördrag på plats före valen till EU-parlamentet 2009. Hon tillbakavisade dock alla tankar på att i stället för EU-konstitutionen ta fram en "miniversion" av det fördrag som avvisades av väljarna i Frankrike och Holland. Det senare är idé som har förespråkats av bland andra Frankrikes inrikesminister Nicolas Sarkozy.

I ett tal den 22 september talade inför Internationale Bertelsmann Forum i Berlin uppmanade Angela Merkel EU-länderna att inte "nöja sig med ett svagt fördrag" bara för att kunna bli eniga och hon varnade samtidigt för att plocka delar ur den bordlagda konstitutionen.

"Jag är emot att plocka ut valda delar. Det här handlar inte om att välja ut sådant som man lätt kan komma överens om och lämna resten till kommande ordförandeskap. Det handlar om att ha ambitionen att lösa helheten", sade förbundskanslern.

EU-projektet riskerar att falla samman om inte unionens politiska ledare nästa år gör en gemensam ansträngning för att ta Europa ur dess nuvarande kris. Det sade den tidigare franske utrikesministern Michel Barnier när han den 10 oktober talade inför tankesmedjan European Policy Centre i Bryssel.

Barnier sade sig vara mycket positiv till det förslag om ett nytt "minifördrag" för EU-länderna som har presenterats av Frankrikes inrikesminister Nicolas Sarkozy, ett förslag som Barnier själv har betydande del i.

Den nya svenska regeringen kommer inte att ratificera det vilande förslaget till EU-konstitution. Det sade moderatledaren Fredrik Reinfeldt i samband med de borgerliga partiledarnas regeringsförhandlingar: "Det finns ju i ärlighetens namn inte någon säker konstitution att förhålla sig till, eftersom den ligger på is i hela EU-systemet", säger moderatledaren till TT.

Enligt Reinfeldt finns det "en förväntan att man möjligen kan röra processen framåt" under nästa halvårs tyska EU-ordförandeskap, men han är osäker på om det kommer att vara möjligt.

" Just det faktum att många länder har ratificerat kommer naturligtvis att vara en del av diskussionen men i och med att vi har nej i två länder (Frankrike och Holland) måste det också ha en påverkan på processen. […] Innan allt detta är utsorterat så är det svårt att veta hur vi i Sverige ska förhålla oss", menar Reinfeldt.

Med andra ord vill moderatledaren vänta på vad husbönderna i Tyskland och Frankrike kommer fram till vad han ska tycka i frågan om EU-konstitutionen.

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 101 November 2006

 

Tillbaka eller Startsidan