Sverige kan tvingas bryta uran

Europeiska unionen är världens största importör av olja och gas. Denna import står för femtio procent av nuvarande energianvändning men beräknas öka till sjuttio procent år 2030. I den aktuella diskussionen om en gemensam energipolitik finns kärnkraften som ett alternativ och den kräver tillgång till uran.

Uran finns i Sverige men har hittills inte utnyttjats då det ansetts vara alltför dyrt att bryta. De senaste åren har priserna på uranet ökat med flera hundra procent och därför har de svenska tillgångarna blivit mer intressanta för omvärlden. En debatt om svensk uranbrytning har satts igång.

Vänsterpartiet har uttalat sig mot uranbrytning. Jonas Sjöstedt skriver till exempel i en artikel i Västerbotten Kuriren (8 maj) att Sverige inte bör tillåta uranbrytning av miljöskäl och att det vore ett stort misstag att försörja en industri som borde avvecklas. Samtidigt påpekar han att "genom EU-fördraget så är det EU som äger och bestämmer över kärnbränslet i unionen, något svenskt kärnbränsle finns inte enligt EU".

Folkpartiet vill bygga ut kärnkraften och ser det svenska uranet som en möjlighet. Riksdagsledamoten Eva Flyborg uttalade sig i radion (10 mars) på följande sätt: "Eftersom uranpriset stigit och Sverige har femton procent av världens uran bör vi bryta för att tjäna pengar och skapa arbetstillfällen."

Men om EU beslutar att uran ska brytas i Sverige så spelar det ingen roll vad politikerna tycker. I euroatomfördraget som Sverige skrev under då vi blev medlemmar i EU står klart och tydligt att den så kallade europeiska atomenergigemenskapen är ägare till allt uran inom den europeiska unionen.

Det betyder att Sverige kan tvingas att bryta uran med allt vad det innebär av miljöförstöring. Risken att avfall och dagbrott ställer till med bestående miljöskador är betydande.

Hösten 1994 – någon månad före folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU – arrangerades ett Pugwash-möte i Stockholm. Pugwash-rörelsen grundades 1955 av bland annat Albert Einstein. I ett manifest uppmanades vetenskapsmän att uppmärksamma och finna lösningar på de faror som uppstått i och med utvecklingen av massförstörelsevapen framför allt kärnvapen. 1995 fick rörelsen Nobels fredspris.

Jag deltog i Pugwash-mötet 1994. Jag kommer särskilt ihåg anförandet av Jan Prawitz - en av de mest kunniga i Sverige på kärnvapen. Han arbetade vid den tiden på försvarsdepartementet och hade ställt frågan om inte Sverige skulle kunna tvingas att bryta uran för att tillgodose kärnvapenindustrins behov om vi undertecknade euroatomfördraget. Han fick svaret att den frågan inte skulle tas upp före den 13 oktober dvs. folkomröstningen om EU.

Dåvarande regeringen visste att Sverige inte längre skulle kunna bestämma över det uran som finns i landet. På sjuttiotalet beslöt man att stoppa förberedelserna att bryta uran på grund av de höga kostnaderna och miljöskäl. 1995 beslöt man att överlämna förfogandet över tillgångarna till EU men man ville inte att svenska folket skulle veta någonting om det även om vi skulle tvingas förse kärnvapenindustrin med bränsle.

Ingela Mårtensson

Kritiska EU-fakta nr 101 November 2006

 

Tillbaka eller Startsidan