"Nu är det Vilda Västern"

Vaxholmsdomen ställer den svenska kollektivavtalsmodellen på kant och kommer att försvåra fackföreningsrörelsens möjligheter att bekämpa social dumpning. Osäkerheten är stor om vad facken kan kräva av utländska företag som är tillfälligt i Sverige.

Flera EU-jurister bedömer att det nu är fritt fram för utländska bolag att konkurrera med låga löner – utan att behöva riskera konflikter med svenska fack. Lönen till de utländska jobbarna behöver inte ligga högre än den svenska minimilönen, dvs. avtalens lägstalöner. I bästa fall. Kanske kan till exempel lettiska byggbolag nu utstationera lettiska arbetare på jobb i Sverige och nöja sig med löner på lettisk miniminivå, om bolaget bara har ett kollektivavtal i Lettland.

Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet, menar att de svenska facken inte kan gå i konflikt mot bolag från andra EU-länder med avtal hemma.

Jörgen Hettne, forskare i EU-rätt på Sieps, Svenska institutet för Europapolitiska studier, gör en liknande tolkning. Efter beskedet i EU:s domstol får de svenska facken svårt att försvara sina avtal. ”Domstolen har underkänt den svenska lagstiftningen och därför är det Vilda Västern nu”, säger Hettne.

Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt vid Stockholms universitet, anser att domen innebär att svenska kollektivavtal inte kan krävas av utländska företag som är i Sverige tillfälligt. Sannolikt kan de betala löner långt under svenska.

Domen påverkar inte andra arbetstagare än de som jobbar i Sverige tillfälligt, det vill säga under högst ett år. Sedan ska svenska regler gälla.

”Men om utländska företag utifrån den här domen kan arbeta i Sverige på betydligt lägre löner kan konsekvensen bli att lönerna pressas för alla i hela landet”, säger Ronnie Eklund.

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 107 November 2007

 

Tillbaka eller Startsidan