nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Kronfallet hjälper export-industrin att ta sig ur krisen

Sedan finanskrisen bröt ut har den svenska kronan tappat i värde. De borgerliga EMU-kramarna vädrar morgonluft. På Svenska Dagbladets debattsida har den tidigare DN-medarbetaren Nils-Erik Ekstrand räknat ut att svenskar som reser utomlands får punga ut med 23 miljarder kronor till följd av den försämrade växelkursen ”en enorm utgift som hade varit obehövlig om Sverige valt euron som valuta när det var aktuellt”.

Dagens Nyheters ledarsida vill att Sverige ska ompröva folkomröstningen och att vi ska ansluta oss till EMU. Med sedvanliga alarmistiska tongångar hävdas att kronan är i ”en särskild strykklass”, och att det är farligt att befinna sig utanför ett stort valutaområde.

Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels, anser tvärtom. Han menar att den svaga svenska kronan och sänkta råvarupriser hjälper svensk exportindustri att ta sig ur krisen.

– Sverige som en stor exportnation ska se en försvagning av valutan när vi har dåliga tider. Det underlättar för exportindustrin. På samma sätt förstärks valutan vid en högkonjunktur och hjälper då till att undvika en överhettning i ekonomin, säger Stefan Carlén.

Han anser att en egen rörlig valuta är den främsta hjälpen i en konjunkturnedgång.

– Därefter kommer riksbankens räntesänkningar där vi med en egen valutan kan sänka betydligt mer än inom euroområdet.

– Frihet från EMU innebär naturligtvis inte att vi kan klara oss från kapitalismens instabilitet och kriser. Men det innebär att vi står bättre rustade än vi annars skulle göra, menar Stefan Carlén.

En konsekvens av kronans minskade värde i förhållande till euron (och dollarn) är att det blir dyrare att åka utomlands.

- Men vi får välja, antingen blir våra resor några hundralappar dyrare eller så får vi högre arbetslöshet, säger Stefan Carlén.

– Och kanske är det bra att vi i dessa kristider spenderar pengar i Sverige i stället.

EMU-kramarnas argument att vi bör införa euron för att klara krisen bättre avfärdar Stefan Carlén med ”nej för guds skull”.

En svensk anslutning till valutaunionen skulle spä på den ekonomiska nedgången och öka arbetslöshet. Högre ränta och en övervärderad valuta är detsamma som en åtstramning av ekonomin. Det är inte det vi behöver idag.

– Det finns nog ingen ekonom som nu pläderar för att vi måste gå med i EMU, konstaterar Stefan Carlén.

Även finansminister Anders Borg är nöjd med att värdet på den svenska kronan försvagats.

– I den här situationen är det en fördel att ha en egen penningpolitik, säger Anders Borg efter ett EU-finansministerrådsmöte i Bryssel den 20 januari.

Stefan Carlén menar att EMU-kramarna blundar för att Sverige under hela tiden klarat sig bättre ekonomiskt än EMU.

– Vi har i motsats till vad förespråkarna hävdade haft högre tillväxt, lägre räntor, och lägre inflation än EMU-området.

Euron står inför en djup kris. De budgetkrav som valutaunionen ställer är omöjliga att uppnå för många av euroländerna. Många länder kommer att tvingas bryta mot EU:s regler för hur stora underskott ett land får ha. Spanien, Frankrike, Italien, Portugal, Lettland och Storbritannien hör till länderna som väntas få underskott på mer än 3 procent av BNP. Irland är EU:s värsting med ett beräknat underskott på 11 procent 2009 och 13 procent 2010.

I euroländer som Grekland, Italien, Irland och Spanien ser den ekonomiska krisen extra allvarlig ut, och den förvärras när länderna inte kan föra en nationellt anpassad valutapolitik. Bara för några månader sedan talades om att nya länder, som de baltiska, snart skulle införa euron. Det verkar idag mycket avlägset. Deras ekonomi störtdyker och anpassningen till euron ger ingen hjälp för att häva krisen.

Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, skrev nyligen på sin blogg på New York Times hemsidan: ”Tvärtemot vad alla verkar ha sagt under de senaste veckorna, så är ett medlemskap i eurozonen ingenting som gör länderna immuna mot krisen. I Spaniens fall (och Italiens, och Irlands, och Greklands) så kan euron i stället ha gjort tillståndet värre.”

 

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 112 Februari 2009