nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Israel är medlem av EU utan att vara medlem i "institutionerna"
 

Inter Press Service korrespondent i Bryssel David Cronin kommer i november ut med en bok som analyserar EU:s förhållandet till Israel. I förordet skriver han: "Israel har utvecklat starka politiska och ekonomiska band med EU över det senaste decenniet så att det har blivit en medlem i unionen till allt utom namnet."

Det var Natos förre generalsekreterare, Javier Solana, och därefter EUs höge utrikespolitiske representant som förra året uttryckte att "Israel, tillåt mig att säga, är en medlem av EU utan att vara en medlem i institutionerna". Det förklarar, som Cronin säger, "EU:s feghet gentemot Israel står i stark kontrast till den robusta position unionen har tagit gentemot stora illdåd som har inträffat i andra konflikter".

Efter kriget mellan Ryssland och Georgien 2008 satte till exempel EU upp en oberoende delegation för att finna ut om internationell rätt hade blivit åsidosatt, och efter kriget i Sri Lanka mot de tamilska tigrarna begärde EU en internationell undersökning för att utreda brott mot mänskliga rättigheter.

Men EU har accepterat den Israelstödda "oberoende undersökningen" om dödandet av turkiska aktivister och angreppen på Ship to Gaza på internationellt vatten, medan somalisk piratverksamhet – som utlöst av EU:s överfiskning längs med Somalias kust – bemötts med stridstrupper. Under tiden har man struntat i Israels piratverksamhet.

Cronin, som också har varit europeisk korrespondent för Sunday Times, argumenterar övertygande för att extraordinära finansiella arrangemang existerar i Palestina.
EU betalar miljoner av euro för projekt i Gaza. Dessa förstörs regelbundet av israelisk och amerikansktillverkade vapen.

Cyklen löper som så här: Europeiska skattebetalare betalar för projekten. Amerikanska skattebetalare betalar för vapen som Israel använder för att förstöra projekten. Europeiska skattebetalar betalar för återuppbyggnaden.

JAN-ERIK GUSTAFSSON