nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Medlemskapet i EU hindrar skärpt märkning av kött
 

Det är en storskalig uppfödning och intensiv handel med levande djur på EU:s gränslösa inre marknad som gjort att den klassiska sjukhussjukan MRSA nu snabbt sprids bland Europas svin, visar en färsk analys från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA. Många av fynden utgörs av exakt samma sorts bakterie som ökat bland människor utanför vården.

Fram till 2005 var den klassiska sjukhussjukan, MRSA, helt kopplad till sjukvården. Då rapporterade franska forskare att den antibiotikaresistenta bakterien påträffats hos fyra svin och en frisk skötare. Kort därpå drabbades dottern till en svinbonde i Holland av svårbehandlad infektion.

Eftersom Holland var ett av de länder som bäst lyckats pressa ned MRSA inom sjukvården tänkte man att svinen kunde bidra till den spridning av multiresistenta bakterier som noterats utanför vården. En provtagning gav oroande resultat: MRSA fanns på 39 av de gårdar som testades och hos mer än hälften av svinskötarna.

En EU-omfattande kartläggning inleddes och blev klar i vintras. Den avslöjade att smittan spridits till svin i 17 av 25 EU-länder. I stora producentländer som Tyskland, Belgien, Spanien och Italien var andelen av drabbade besättningar skyhög.

Nyligen steg siffran till 18 då svenska myndigheter för första gången påträffade MRSA-bakterier på en slaktkropp då man tog 190 prover.

EU:s nuvarande hållning är att livsmedel som äts ”inte bidrar signifikant” till spridningen av MRSA bland människor. Men Henrik Hasman, forskare vid danska Födevareinstituttet vid Danmarks tekniska universitet som deltagit i arbetet med EU-analysen är mer kritisk.

– Det är förstås väldigt oroande att det byggs upp en nya omfattande reservoar av antibiotikaresistenta bakterier i djurproduktionen och det kommer att påverka oss förr eller senare, säger Henrik Hasman.

Efter avslöjande om smittspridning från de stora djurfabrikerna höjs nu krav på utökad lagstiftning om ursprungsmärkning av kött.
Eftersom det i dag bara finns krav på ursprungsmärkning av nötkött är det svårt för svenska konsumenter att aktivt välja bort kött från länder med högre risk för smittat kött, exempelvis från svin eller kyckling.

De rödgröna vill se obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött. ”Konsumenterna måste få veta varifrån köttet kommer och måste också få möjlighet att göra aktiva val. Därför vill vi att allt kött inom EU ska ursprungsmärkas”, säger talesmän för de tre partierna i ett gemensamt utspel.

Problemet är att Sverige inte har någon självbestämmanderätt på området. Den har förlorats till följd av EU-medlemskapet.

Enligt EU-reglerna är det bara nötkött som alltid måste ursprungsmärkas. Märkningen måste uppge var djuret är fött, uppväxt, var det är slaktat och styckat.

Men reglerna gäller bara så länge det handlar om rent nötkött. Så fort det blandas, som i korv, behöver inte ursprunget längre uppges. När det gäller kött från gris eller fågel behövs det ingen ursprungsmärkning, enligt EU-lag.

GÖSTA TORSTENSSON