nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Tyskland och Frankrike styr EU:s färdriktning

Det var de stora länderna som angav tonen inför och under EU-toppmötet i Bryssel i den 4 februari.

– Som så många gånger förr hade Tyskland och Frankrike gjort upp på egen hand före mötet och kom dit med nya förslag som de andra länderna ställdes inför, säger Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Före toppmötet presenterade Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy ett förslag kallat Pakten för konkurrenskraft.
Merkel och Sarkozy hade med sig ett dokument med olika reformer som cirkulerade i korridorerna, men som inte officiellt lades fram på själva mötet.

Det informella dokumentet, författat av tyska regeringstjänstemän, beskriver paktens sex punkter, som ska implementeras inom 12 månader av euroländerna. Punkterna handlar om stopp för indexerade löner, samordnade bolagsskatter, höjd pensionsålder, krishantering för banker, godkännande av examina över gränserna och att en så kallad skuldbroms ska föras in i ländernas respektive konstitution.

Länderna ska också låta sig utvärdera sin ekonomiska politik av EU-kommissionen gentemot tre indikatorer: lönekostnader, finansiell stabilitet och nivåer av investeringar i forskning, utveckling, utbildning och infrastruktur.

Franska regeringskällor uppger att euroländerna ska ha årliga möten för att diskutera hur länderna sköter sig. Tyska källor talar om sanktioner mot länder som inte sköter sig.

Det nya paketet ska, tillsammans med den nya krishanteringsmekanismen som euroländerna redan har beslutat om, bilda ”två nya grundpelare för EMU-samarbetet”.
På toppmötet i mars, som ännu inte officiellt har fastlagts, ska euroländernas ledare lägga fast hur en konkurrenskraftpakt för eurozonen ska se ut, som sedan ska antas på det ordinarie EU-toppmötet i slutet av mars.

Förslagen visar än en gång hur det i praktiken är Tyskland och Frankrike som styr EU:s färdriktning.

– Tyskland och Frankrike vill göra helt klart att vi inte bara försvarar euron som valuta, utan också som politiskt projekt, sade Angela Merkel efter toppmötet.
– Vi vill ha en djupare ekonomisk samordning där vi växer tillsammans mot en politisk union.

Konkurrenskraftpakten kan ses som ett led på vägen mot en finanspolitisk union, något som enligt eurons tillskyndare måste till för att rädda den överstatliga valutan men som under alla omständigheter kommer att öka EU:s makt över medlemsländernas ekonomiska politik.

– Förslaget visar hur en feltänkt valutaunion först bidrar till djupa ekonomiska kriser som drabbar vanligt folk. Sedan används krisen som argument för att flytta stora delar av den politiska makten från medlemsländerna där folk kan påverka politiken till EU:s slutna och demokratiskt bristfälliga institutioner. Det är EU i ett nötskal, konstaterar Jonas Sjöstedt.

GÖSTA TORSTENSSON