nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Europapakten bäddar för mer åtstramningar

EU:S STATS- OCH regeringschefer kunde komma överens om att anta till ”europlus-pakten”. Alla 17 euroländer och ytterligare sex EU-länder går med. Sverige, Storbritannien, Ungern och Tjeckien förblir ut- anför. Samtidigt uppmanades Portugal till fortsatta nedskärningar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) hänvisade till att det inte finns en majoritet för att gå med europluspakten i den svenska riksdagen. Därmed hade han själv inte heller slutgiltigt behövt ta ställning.

– Jag har också angivit att det angavs oro för lönebildningen och en oro för social dumping runtom i Europa från riksdagen, sade Fredrik Reinfeldt efter den första dagens EU-toppmöte i Bryssel.

Reinfeldt hoppas nu att euro- pluspakten snabbt ska slås sam- man med övriga former av ekonomiskt verksamhet i EU, för att Sveriges av riksdagen beslutade utanförskap (läs: självständighet) inte ska få någon betydelse.

I och med att europluspakten nu är klubbad får 23 länder i uppgift att ta fram förslag på re- former och åtgärder som ska säkra målen med pakten: att hålla nere budgetunderskottet, minska statsskulden och låta EU- kommissionen komma med syn- punkter på hur det bäst ska gå till. Åtgärderna ska meddelas inom de kommande två månaderna.

Pakten förutsätter bland annat att medlemsländerna minskar på offentliga utgifter och grund- lagfäster tak för budgetunder- skott och offentlig skuldsättning enligt tysk förebild. Medlems- staterna ska privatisera mer offentlig verksamhet, enas om bolagsskatteregler och höja pensionsåldern.

Arbetsmarknaden ska flexibiliseras (läs: avregleras) och skatter på arbete ska sänkas ”så att arbete lönar sig”.

Flera punkter gäller lönesättningsmetoder. Till exempel ska löner och produktivitetsutveckling gå hand i hand. Medlems- staterna ska se över” lönesättningsarrangemang” och ”centraliseringsgraden i förhandlings- processen” samt ”indexeringsmekanismer” (klarspråk: löneförhandlingar ska decentraliseras och indexerade löneökningar ska väck). Framför allt pekas den offentliga sektorn ut.

PÅ TOPPMÖTET LOVADE Portugals nyss avgångne premiärminister José Sócrates att landet kommer att lyckas uppfylla de kärva budgetmål man har satt upp, trots att det senaste (det fjärde i ordningen) besparingspaketet röstades ner i parlamentet i Lissabon dagen innan toppmötet i Bryssel.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade de politiska krafterna i Portugal att ta sitt ansvar och göra de nedskärningar som behövs för att en räddningsaktion från EU och IMF inte ska bli nödvändig. Även EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, tidigare premiärminister i Portugal, intog en oresonlig hållning. Han underströk att det åtstramningspaket som Portugals parlament röstat ned redan god- känts på EU-nivå.

–Portugal ska inte räkna med att EU-toppmötet ändrar sig, sade Barroso.

I Portugal väntar sannolikt nyval. Den redan mycket starka portugisiska vänstern i form av kommunistpartiet och vänster- blocket kommer förmodligen växa ytterligare. Därmed kommer eurokrisen att bli allt djupare samtidigt som oppositionen mot den nyliberala högerpolitik som EU föreskriver krisländerna kommer att hårdna.

GÖSTA TORSTENSSON