nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Skärgårdsskjutfält i Göteborg

I GÖTEBORGS SÖDRA skärgård finns sedan länge ett skjutfält. Övningar har pågått högst 25 dagar om året och 100.000 skott har avlossats. Nu har försvarsmakten begärt och fått tillstånd att skjuta 1,3 miljoner skott un- der 115 dagar per år, som kan utökas ytterligare. Enligt länsstyrelsens beslut får försvaret släppa ut två ton bly och ett ton koppar i naturen varje år.

Anledningen till att försvarsmakten kraftigt vill utöka möjligheterna till krigsövningar är att man planerar för internationella övningar. Natos länder ska kunna utnyttja vår mark. Denna ambition överensstämmer med den militära strategi som började med att göra Norrland till övningsfält för Nato och USA. Nu gäller det Göteborgs skärgård och Vättern. Söder om Karlsborg finns ett skjutfält där försvaret också vill utöka verksamheten – i detta fall från 20 till 80 dagar. Bomber ska fällas rakt ut i Vättern.

I Göteborgs fall vill försvarsmakten att övningar ska kunna pågå under delar av sommaren, då massor av människor finns i skärgården. Göteborgs södra skärgård är inte bara ett intresse för öborna utan ett rekreationsområde av stor betydelse för hela regionen samt turister. Motivet för att öva under sommaren är bland annat att underlätta rekryteringen av unga kvinnor och män till våra internationella in- satsstyrkor.

Regeringens strategi går uppenbarligen ut på att vi som land ska profilera oss som en framstående stat på det militära området. Vi ska aktivt delta i krig i Afghanistan och nu även i Libyen. Vapenindustrin i Sverige ska producera och exportera alltfler krigsmateriel. Vi ska upplåta vårt land för krigsövningar.

Medlemskapet i EU har med- verkat till att Sverige alltmer dragits in i Nato. Neutraliteten och alliansfriheten har försvunnit. Den svenska säkerhetspolitiken har förändrats totalt utan folklig förankring. Tidigare var Sverige en stark företrädare för FN och minst de fattigare länderna. Vi verkade för nedrustning och mot kärnvapen. Idag vill regeringen att vi ska skapa ett rykte om oss som duktiga krigare och vapen- producenter och att vårt land är passande för krigsövningar.

INGELA MÅRTENSSON