nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU innebär lagstadgad högerpolitik
 

EU-toppmötet i Bryssel den 30 januari gjorde ett uttalande om tillväxt och jobb som regeringen, till skillnad från Merkozypakten, inte hade majoritetsstöd i riksdagens EU-nämnd för att ställa sig bakom.
Socialdemokraterna och de övriga oppositionspartierna hade sagt nej till förslagen om att ungdomsarbetslösheten bör bekämpas med bland annat sänkta skatter.

I uttalandet står det att åtgärder för att ”skära ned lönebikostnader, t.ex. en minskad skattekil, kan ha betydande effekter på efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft och på ungdomar”.

Som ett eko från Centerpartiets nyliberala näringsminister Annie Lööf och direktörernas utomparlamentariska kamporganisation Svenskt Näringsliv uttalar EU:s stats- och regeringschefer att medlemsländerna ska ”minska omotiverade administrativa bördor och regleringsbördor” för de små och medelstora företagen. Samt att ”de strukturella reformerna” (avregleringar och privatiseringar) måste ”påskyndas” och att ”arbetsmarknaderna måste reformeras” (arbetskraften ska bli mer flexibel) och ”arbetskraftskostna-derna kontra produktivitet ses över” (lönerna ska pressas ned).

– Socialdemokraterna tycker väl att rekommendationerna överensstämmer för mycket med regeringens politik. Men jag har velat visa att jag lyssnar in EU-nämnden, sade Fredrik Reinfeldt på en presskonferens i Bryssel efter EU-toppmötet.

”Sveriges statsminister kunde av parlamentariska skäl inte ansluta sig till detta uttalande”, står det att läsa i en fotnot i uttalandet från stats- och regeringscheferna.

Men faktum kvarstår; EU:s krispolitik är lagfäst högerpolitik.

EVA-BRITT SVENSSON

Kritiska EU-fakta nr 125, 2012