nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

EU-parlamentet stoppar fiskeavtal med Marocko
 

EU-parlamentet har stoppat en förlängning av det omstridda fiskeavtalet med Marocko. Parlamentet vill att EU-kommissionen förhandlar fram ett nytt och bättre avtal.

Den 12 juli 2011 kom EU:s medlemsländer överens om att förlänga ett kontroversiellt fiskeavtal med Marocko till 2012. EU betalar 36 miljoner euro årligen till Marocko och avtalet ger EU-ländernas fiskebåtar rätt att fiska i vatten utanför Marocko och det omtvistade området Västsahara.
Västsahara tillhörde Spanien fram till 1976. Sedan tog i stället Marocko över. En militär motståndsrörelse, Polisario, vill att Västsahara blir självständigt. Internationella domstolen i Haag sa 1975 att Marocko ska lämna landet, men de vägrade. FN har bestämt att det ska hållas en folkomröstning om landets framtid, men den har ännu inte blivit av.

EU och Marocko slöt 2006 ett avtal som gav EU:s fiskeflotta rätt att fiska utanför Marockos kust. Avtalet löpte ut den 27 februari i år. EU-kommissionen har föreslagit en ettårig förlängning av avtalet som EU:s ministrar har röstat ja till. Redan den 25 februari i år skrev EU och Marocko dock under ett tillfälligt avtal som ger EU:s fiskebåtar rätt att fortsätta fiska medan förhandlingarna pågår.

Den största tvistefrågan är om avtalet strider mot folkrätten eller inte. För att avtalet ska vara i linje med internationell rätt måste Marocko kunna visa att folket i Västsahara, där det mesta fisket sker, får del av vinsten från avtalet.
Enligt principen om folkens rätt till självbestämmande ska ett folk kunna påverka hur naturresurserna inom dess territorium utvinns, och eventuella inkomster ska komma folket till del. Då nästan 75 procent av det fiske som Marocko beviljar EU bedrivs utanför Västsaharas kust måste den marockanska staten kunna garantera att västsaharierna får del av vinsten från avtalet.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) har tidigare uppmanat EU-kommissionen att utreda fiskeavtalets konsekvenser för det västsahariska folket. Fiskekommissionär Maria Damanaki har därför frågat den marockanska regeringen om de kan bevisa att avtalet kommit västsaharierna till del. Den 14 december 2010 lämnade Marocko in ett svar till EU-kommissionen. Men svaret har ännu inte offentliggjorts, vilket lett till att Sverige röstade mot avtalet.

– Det strider mot folkrätten. Det är ett solklart fall, tycker jag, sa Eskil Erlandsson till Dagens Nyheter den 21 februari 2011.

När ministerrådet i juli röstade om en förlängning av avtalet var Sverige, Danmark och Holland emot, medan Storbritannien, Österrike, Finland och Cypern la ner sina röster. Det räckte dock inte för en blockerande minoritet och förslaget gick därmed igenom. Tyskland har i tidigare förhandlingar lagt ner sin röst i frågan men hade nu ändrat sig och röstade för, vilket blev avgörande för att avtalet skulle godkännas.

Spanien, där fiskelobbyn är stark, är ett av de länder som är mest drivande för en förlängning av avtalet

– Avtalet behövs för att säkra arbeten inom fisket och ge vår fiskeflotta garantier för att utveckla sin verksamhet, sade den spanska jordbruksministern Rosa Aguilar vill få till stånd ett mer långtgående avtal än det ministerrådet ställt sig bakom.

EU-kommissionen skrev i ett pressmeddelande den 12 juli 2011 att marockanska myndigheter ”tillhandahållit relevant information angående den västsahariska befolkningens del i avtalet” och att avtalet är viktigt för EU:s fiskare.

Kommissionen konstaterade också att vissa medlemsländer har uttryckt oro kring huruvida den västsahariska befolkningen kunnat dra någon fördel av avtalet. För att bemöta denna oro innehåller det nya protokollet ett krav på att Marocko rapporterar om hur avtalet ska genomföras och vilka effekter det kommer att ha.

Vidare menade kommissionen att de marockanska fiskebestånden har ett överskott av fisk och att avtalet gynnar den marockanska fiskesektorn.
Men EU-parlamentet har stoppat en förlängning av det kontroversiella fiskeavtalet med Marocko. Parlamentet vill att EU-kommissionen förhandlar fram ett nytt och bättre avtal.

Ett nytt avtal ska, enligt parlamentet, hindra utfiskning, försäkra att de pengar som Marocko får från EU kommer befolkningen i Västsahara till del samt respektera folkrätten.

EVA-BRITT SVENSSON

Kritiska EU-fakta nr 125, 2012