nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Vänsterpartiet är för att Sverige ska lämna EU

 

En av förra årets hetaste frågor, vid sidan om partiledarskapet, har för Vänsterpartiet varit partiets EU-linje. Som ett avstamp inför kongressdebatten hölls under hösten en nationell EU-konferens i Göteborg där det också antogs ett uttalande.

Vänsterpartiets programkommission har föreslagit förändringar i partiprogrammet och nu var det kongressens tur att slutgiltigt bestämma vilken linje Vänsterpartiet ska ha i EU-frågan.

Efter en lång debatt utföll beslutet i enlighet med programkommissionens förslag. Resultatet blev då att Vänsterpartiet fortsatt ska verka för att Sverige ska lämna EU.

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets nyvalde ordförande, tycker det är bra.
– Jag var själv aktiv på nej-sidan i folkomröstningen och jag har inte ångrat mig. Om vi stod fria från EU skulle vi kunna använda den friheten både till att gå före och till att bedriva en aktiv politik i världen.
Bland annat tycker han att det är ett problem att den inre marknaden alltid går först i EU.

– Skulle vi till exempel vilja ha hårdare avgaskrav på bilar i Sverige så får vi inte det. Det är inget bra miljösamarbete.

Martina Nilsson, omvald partistyrelseledamot från Malmö, tycker också kongressens beslut är bra.

– Kongressen var väldigt tydlig med att Vänsterpartiet verkar för att Sverige ska lämna EU – vilket jag tycker är mycket positivt. Nu ges det också tydligare stöd för EU-parlamentariker och riksdagsgrupp kring hur man bör resonera och förhålla sig till olika förslag som man möts av i det politiska arbetet och det finns också en utvecklad diskussion om behovet av ett samarbete mellan progressiva krafter i Europa, säger hon.
På vilket sätt har kongressen ändrat Vänsterpartiets linje jämfört med den tidigare?

– Vänsterpartiets inställning till EU – att vi verkar för att Sverige ska lämna EU och att vi är ett EU-kritiskt parti har inte ändrats. Däremot diskuteras nu i partiprogrammet olika strategier för hur partiet ska förhålla sig i relation till den politik som förs i EU. Till exempel i det dagliga arbetet motsätter sig Vänsterpartiet generellt förslag som ökar EU:s makt och försöker istället föra tillbaka makt till medlemsländerna. På områden där det är möjligt att flytta fram positionerna för progressiv politik även genom EU-direktiv och liknande, så måste en bedömning göras från fall till fall, om fördelarna med detta överväger riskerna med att ytterligare politikområden förs till EU-nivå, svarar Martina Nilsson.

Hon ogillar massmedias bild av kongressens beslut som en kompromiss mellan EU-anhängare, EU-kritiker och EU-motståndare.

– Vänsterpartiet är EU motståndare, det som kongressen gjort är att vi fått tydligare riktlinjer kring hur vi ska förhålla oss till de förslag som vi tvingas förhålla oss till i och med medlemskapet i EU.

Hur och när kommer V att aktualisera utträdeskravet?

– För oss är inte utträdeskravet oaktuellt, men hur hårt vi har möjlighet att driva det handlar dels om det faktiska politiska läget, styrkeförhållanden och vilket genomslag vi lyckas ha i opinionen. Men med tanke på den ekonomiska katastrof som Eurokrisen skapat för Europa tror jag allt fler kommer sluta upp bakom ett utträdeskrav, svarar Martina Nilsson.
Jonas Sjöstedt anser att en kommande rödgrön regering ska kräva att Sverige får ett undantag från medlemskap i euron.

Som det nu är har Sverige som EU-medlem formellt en plikt att införa euron i framtiden. Politiska realiteter har ändå avhållit EU från att tvinga in Sverige i euron och officiellt heter det att Sverige ännu inte uppfyller kriterierna för medlemskap eftersom vi har en flytande kronkurs.
– De gamla ja-partierna försöker steg för steg föra oss närmare euron trots att vi har röstat nej. Med ett formellt undantag, liknande det brittiska undantaget, kan vi få en garanti för att folkomröstningen respekteras, säger Jonas Sjöstedt.

GÖSTA TORSTENSSON

Kritiska EU-fakta nr 125, 2012