nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

SD är falska EU-motståndare
 

Sverigedemokraterna är enligt egen utsaga mot medlemskapet i EU men bejakar det EES-avtal som Sverige hade något år innan EU-medlemskapet. ”Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES”, skriver SD på sin hemsida.

EES-avtalet är lydstatsavtal som innebär att de länder som ingått det (Norge, Island och Liechtenstein) förbinder sig att tillämpa alla EU-beslut som rör den inre marknaden (dvs. fri rörlighet för kapital, tjänster, varor och personer). Till exempel är den fackföreningsfientliga Lavaldomen lika bindande för Norge som för Sverige och de andra EU-länderna.

SD:s huvudargument mot medlemskapet i EU är att organisationen ”vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket”. Men EES-avtalet får precis motsatt effekt (även om det är mindre omfattande). Med ett EES-avtal tvingas Sverige följa EU-beslut oavsett vad folket och deras valda ombud i riksdagen har för åsikt.

SD har många gånger kritiserats för att vara ett enfrågeparti. Analysen av SD:s EU-politik stödjer den tesen. När rökridåerna skingrats handlar det om att föra en restriktiv invandrings- och flyktingspolitik och framför allt att i största möjliga mån hålla islam borta från Sverige.

GÖSTA TORSTENSSON
 

Kritiska EU-fakta nr 126 2012