nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Svenska partier går på tvären i EU-parlamentet
 

Verksamheten i EU-parlamentet är mycket fokuserad på de sju partigrupperna som de flesta av 186 partierna är indelade i.

– Partigrupperna har mycket stor betydelse, det är själva ramen för arbetet i EU-parlamentet, säger Christian Andersson, som varit chef för EU-parlamentets kontor i Sverige (Riksdag & Departement nr 11/2012).

– Ett bevis för detta är till exempel hur marginaliserade de grupplösa parlamentarikerna är. Arbetet i partigrupperna styr talartid, fördelning av betänkanden, ekonomiska resurser, förtroendeposter, utredningsresurser och tjänstemän.

En partigrupp måste bestå av minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsländerna. Det finns totalt 754 ledamöter från de 27 EU-länderna i EU-parlamentet, som är EU:s enda direktvalda organ.

Under den nuvarande mandatperioden som sträcker sig fram till 2014, finns det sju partigrupper varav konservativa EPP är störst, följt av socialdemokratiska S&D (Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet). Av 186 nationella partier i parlamentet tillhör 173 en partigrupp. Övriga partier och enskilda ledamöter, framför allt extremhöger, tillhör ingen grupp och har bildat en teknisk grupp som kallas ”grupplösa”.

Varje månad röstar ledamöterna om hundratals beslut när EU-parlamentet sammanträder i franska Strasbourg. Partigrupperna samordnar sina omröstningar men det finns inga krav på att rösta som sin grupp. Men hur centraliserade grupperna är varierar, alltifrån den gröna gruppen (Gröna/EFA) som fungerar närmast federalt till den rödgröna vänstern (GUE/NGL) som är konfederalt organiserad.

Svenska partier är ”dåliga” på att vara lojala mot sina partigrupper. Piratpartiet, som med sina två ledamöter ingår i den gröna partigruppen, sticker ut och är det mest lojala partiet och röstar med sin partigrupp till 99 procent.

Men övriga svenska partier kommer långt ner på listan över hur lojala de är med sina partigrupper. I genomsnitt röstar svenska ledamöter emot sina partigrupper i 11 procent av omröstningarna, enligt statistik från votewatch.se, en oberoende och ideell organisation som jobbar med att skapa bättre transparens i EU:s beslutsprocess.

Minst lojala är Moderaterna som går emot sin partigrupp EPP i 18 procent av omröstningarna. Moderaterna ligger på plats 158 av de 173 partier som är representerade i partigrupperna. Kristdemokraterna (som också ingår i EPP-gruppen) ligger på plats 155 och Vänsterpartiet, som ingår i GUE/NGL, ligger på plats 146.

GÖSTA TORSTENSSON

 

Kritiska EU-fakta nr 126 2012