nejtilleu_logga  Folkrörelsen Nej till EU 

Sverigedemokraterna tycker EU är bättre än riksdagen
 

Hösten 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Sverige fick det som många andra länder i Europa ett främlingsfientligt parti i landets högsta beslutande församling.

Hur har det påverkat den svenska asyl- och migrationspolitiken?

– Inte mycket, säger Daniel Poohl från tidskriften Expo.

Även om få trodde att något riksdagsparti skulle samarbeta direkt med Sverigedemokraterna fanns en oro för att de skulle få ett indirekt inflytande över asyl- och migrationspolitiken genom att andra partier skulle närma sig dem. Så har skett i andra EU-länder. Typ Danmark och Frankrike. I flera EU-länder har det gått så långt att alla partier nu talar om migration som ett hot och om invandring som ett problem.

Men att de andra riksdagspartierna inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra har varit tydligt. Alliansregeringen och Miljöpartiet har ingått en överenskommelse gällande migrationspolitiken, bland annat om att asylrätten ska värnas, vilket var ett sätt att marginalisera Sverigedemokraterna.

– Jag är glad att man fann den överenskommelsen och inte gjorde som i många andra länder i Europa och bjöd in det främlingsfientliga partiet i samtalet. Men vi vet inte hur det skulle ha sett ut annars, säger Daniel Poohl.

Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm, säger att samarbetet med den borgerliga regeringen syftar till Sverige inte ska gå samma väg som andra EU-länder.

– Även om migrationspolitiken lämnar mycket att önska även i Sverige, upplever jag att debatten ser annorlunda ut här än i övriga Europa. Idag kommer inte krav på en mer restriktiv politik utan på en mer human, menar Maria Ferm.

Slutsatsen att Sverigedemokraterna inte fått något parlamentariskt inflytande i asyl- och migrationspolitiken bekräftas av Erik Almqvist som är flyktingpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
– Något konkret inflytande har vi inte alls fått, säger Erik Almqvist till tidskriften Artikel 14 (nr 4/2011).

– I mitt perspektiv har de andra sju partierna bara fortsatt att driva en mycket ansvarslös migrationspolitik. Det har varit på samma sätt som innan valet.

Sverigedemokraterna, som uppstod ur den rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt, har länge försökt putsa på sitt yttre för att verka som vilket annat parti som helst. Under resans gång har främlingsfientligheten blivit mindre påtaglig. Men vilket politikområde som än diskuteras dyker invandringen upp som problem och förklaring.

Erik Almqvist tycker inte att det sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har fattats något bra migrationspolitiskt beslut i Sverige.

– Då tycker jag att det har varit bättre på EU-nivå, där har man skärpt upp mer, säger Erik Almqvist.

Inom EU har det de senaste åren fattas beslut om en rad mekanismer som ytterligare urholkar möjligheten för flyktingar att få asyl. Bland annat har alliansregeringen – efter beslut inom EU – föreslagit att alla som söker asyl ska lämna fingeravtryck och foto och att myndigheter i EU:s medlemsstater och Europol ska få tillgång till uppgifter i EU:s gemensamma viseringsdatabas.

Trots Sverigedemokraternas uttalade motstånd till EU är partiet, enligt Kent Ekeroth, riksdagsledamot och internationell sekreterare, för en ”tuffare” invandringspolitik på EU-nivå. (Riksdag & Departement, nr 8/2012.)
EU gör redan idag just det som Sverigedemokraterna vill; håller människor ute.

GÖSTA TORSTENSSON

 

Kritiska EU-fakta nr 126 2012