Avreglering och girighet 
orsakade galna kosjukan

Det var en tid när kossorna betade gräs och åt hö, och folk hade förtroende för livsmedelsindustrin. Men för ca 20 år sedan ansågs att handeln med nötkött inte var tillräckligt produktiv och vinstgivande. Således bestämde kötthandlarna och marknaderna att korna skulle födas upp på kadavermjöl. Med vetskap om de eventuella risker för människors hälsa detta skulle innebära. Men risken vägde lätt när företagen ansåg att deras vinster var för låga.

Köttindustrin och marknaden tog först vara på chansen att höja sina vinster i England. Den kom när Margaret Thatcher blev premiärminister i början av 1980-talet. Det räcker att påminna sig om hennes rykte för att vilja införa den mest tygellösa kapitalism för att hon och hennes regering skulle satsa all sin kraft på att avreglera köttindustrins olika stadier för produktion av nötkött. Den sanitära förebyggande kontrollen avskaffades, servicen gentemot allmänhet skruvades ned, veterinärmyndigheten rationaliserades eller privatiserades. Vid tillverkning av kadavermjöl användes infekterade och förruttnade djurkroppar, men dessa brändes inte vid tillräckligt höga temperaturer.

Snart efter avregleringen började det konkurrenskraftiga brittiska nötköttet att översvämma den europeiska marknaden. Exporten till Frankrike fördubblades, ökade fem gånger till Danmark och 30 gånger till Portugal.

När allt mer oroande uppgifter om infekterat kött började komma ut, så fortsatte ändock EU-kommissionen att år efter år att föreskriva varornas och köttets fria rörlighet på marknaden.. I ett meddelande 10 oktober 1990 uppmanade till och med kommissionen veterinärmyndigheterna att inte offentliggöra forskningsresultat om galna kosjukan( BSE).  De europeiska regeringarna har suttit med armarna i kors genom åren utan att vidta nödvändiga åtgärder. Och då man alltför sent blev tvingad att kräva stopp för export av engelskt nötkött, så krävde kommissionen genast att man skulle upphäva det. Detta är orsaken till spridningen av den galna kosjukan i sitt nötskal.

Då inkubationstiden är mycket lång så har effekterna av galna kosjukan tjugo år efter den thatcheristiska avregleringen ännu inte framträtt i hela sin vidd. När en engelsk forskare 1990 fann en BSE- liknande sjukdom hos en katt omvärderades riskbedömningen för människor. Men samma år lät en engelsk jordbruksminister för att förringa de nya forskarrönen sin 4-åriga dotter äta en hamburgare inför pressens kameror, vilket applåderades av köttindustrin.

Nu vet vi att det handlar om en katastrof. Det räcker med ett par gram infekterat kadavermjöl i fodret för att en ko skall bli galen. Redan har över 80 personer dött i Storbritannien i vad som forskare betecknar den mänskliga varianten av galna kosjukan, Creutzfeldt-Jakob sjukdom (CJS). Forskarna vet nu med stor säkerhet att den galna kosjukan överförs till människan genom sjukdomsalstrande äggviteämnen, (s k prioner) som finns i nötkött, och dessa har utvecklats när korna har ätit infekterat kadavermjöl.

Under hösten har alltmer alarmerande information kommit fram. En engelsk forskargrupp med gediget rykte över hela världen har uppskattat att offren för CJS kan bli så många som 136 000 under de närmaste 10 - 15 åren. I Frankrike har flera tusen kilo infekterat kött sålts via de stora livsmedelskedjorna. Även ett stort antal andra EU-länder ligger i farozonen efter att ha importerat stora mängder infekterat kött. Det finns inga serösa garantier för att myndigheterna har kunnat reducera riskerna för spridningen i framtiden.

Officiellt har det under 90-talet varit förbjudet att ge idisslande kor kadavermjöl som födotillskott i t ex Frankrike. Men de franska  myndigheterna medger nu att man ändå tillåtit kadavermjöl, om inblandningen av infekterat material varit mindre än 0,3 procent, och hänvisar till ett tröskelvärde på 0,5 procent som föreskrivits av EU-kommissionen. 

Släpphänt kontroll har medgivit smuggling inte bara av kadavermjöl, men också av djur och kött från England till kontinenten. Resultat från undersökningar i Frankrike som kommit fram i pressen visar att en till två kor av 1.000 är infekterade. Det betyder att det enbart i Frankrike finns ca 1.200 galna kor som är avsedda för mänsklig konsumtion.

För EU-kommissionen och inblandade nationella myndigheter har kadavermjölets och nötköttets fria rörlighet varit viktigare än folkhälsan. Först med den senaste skandalen i Frankrike har EU-kommissionen i november uppmanat alla medlemsländer inklusive Sverige att testa alla nötkreatur över en viss ålder om de bär på BSE.

Alltfler svenskar väljer i protest mot EU:s industriella mathushållning bort att äta nötkött, och avstår från att äta kött när de turistar i  Europa. I England har Blairregeringen tvingats inrätta en fond för vård och skadestånd till de drabbade och deras familjer. I Paris och andra franska städer serverar skolbespisningar inte längre nötkött och allmänhetens köttkonsumtion har kraftigt minskat. Det senare leder i sin tur till uppsägningar och avskedanden inom köttindustrin. Med höstens utveckling har EU:s perversa jordbrukspolitik kommit i rampljuset.

Jan-Erik Gustavsson
Kritiska EU-fakta, nr 67, december 2000

Tillbaka eller Startsidan