EU som USA:s motpol
Den avgående s-regeringen i Danmark ser EU som en allt tydligare motpol till USA. Huruvida den borgerliga valsegern i november kommer medföra någon ändring i EU-politiken återstår att se.

Ett konfliktfyllt partnerskap. Så beskrev Danmarks numera avgående socialdemokratiska utrikesminister Mogens Lykketoft förhållandet mellan EU och USA i ett anförande inför den utrikespolitiska föreningen i Köpenhamn i början av hösten.
 - Vi har gemensamma intressen när det gäller 
handelsutbyte och på många andra områden. Men om vi inte kan skapa amerikansk förståelse för våra ståndpunkter får EU ta ledningen på egen hand, sade Mogens Lykketoft. Strax innan hade han radat upp en rad frågor som han menar politiskt skiljer EU och USA åt:

- Vi vill ha en reglerad, och inte en ohämmad, marknad. Vi är emot dödsstraff. Vi vill inte att medborgarna ska gå omkring med vapen. 

 - Till skillnad från USA försvarar vi Kyotoavtalet, ABM-avtalet om kärnvapenmissiler, ett förbud mot landminor, och ett protokoll mot biologiska vapen. 

Anförandet var annonserat som ett linjetal, och som ett första samlat bud på dansk EU-politik efter folkomröstningen om EMU i september förra året.

Enligt egen uppgift hade utrikesministern förberett talet sedan han tillträdde sin nya post vid årsskiftet. Mogens Lykketoft var då finansminister.
 
Markeringarna mot USA följdes av en betoning av EU:s utvidgning, en huvudfråga för Danmark som EU:s ordförandeland hösten 2002.

 - Hopp om EU-medlemskap är den bästa och kanske också den enda försäkringen mot etniska utrensningar och nya flyktingströmmar, sade den danska ministern.

Mer konkret var målet att de 12 länderna som i dag förhandlar om medlemskap, så skulle 10 av dem kunna vara medlemmar om tre år. Underförstått: Alla utom Bulgarien och Rumänien.

Polen blev uttryckligen nämnt som ett centralt land i utvidgnings- processen.

 - Men utvidgning ställer krav på en avveckling av EU:s jordbrukspolitik - de sista resterna av planekonomin i Europa. På sikt måste vi ha lågt mera marknad, och långt färre bidrag, sade Mogens Lykketoft.

Fast hur ser EU:s framtid ut efter de kaotiska förhandlingarna i Nice förra året? Vilen kurs lägger den danska regeringen efter befolkningens nej till EMU samma år?

Osäkerheten kring de frågorna hade trissat up förväntningarna i danska medier inför Lykketofts tal. Hans svar var att, jo det behövs ytterligare ändringar av EU:s fördrag vid nästa revision år 2004.

Men EU ska förbli en "federation av nationalstater". Ministerrådet ska fortsatt vara maktens centrum. EU-parlamentet bör inte ges nya befogenheter.
 - Parlamentet har inte i befolkningen ögon uppnått någon större legitimitet. Jag tror inte att vi under en överskådlig framtid får skapat den omtalade europeiska offentligheten, sade Mogens Lykketoft. 

Däremot kan regeringscheferna behöva träffas oftare, och under mindre dramatiska former än i dag, till exempel varannan månad i Bryssel.

En signal till den danska debatten var att EU måste fatta fler beslut med majoritetsomröstning och ha färre områden där enskilda medlemsländer kan blockera med veto.

 - Beslutseffektivitet blir en allt vitigare fråga, enligt Mogens Lykketoft.

Fast det beskedet lär inte gjuta olja på debattvågorna i Danmark:
 - Jag hörde ingen som helst reflexion över bristen på folkligt stöd för hela projektet. Tvärtom vill han centralisera ännu fler områden till Bryssel. Mer elitistiskt kan det nästan inte bli, sade Aaen, företrädare för det EU-kritiska partiet Enhedslisten, efter anförandet.

Charlotte Antonsen från det EU-vänliga liberala Venstre var heller inte beredd att applådera talet, fast från motsatta utgångspunkten.
 - När man som Lykketoft talar om "utryckningsstyrka" och inte om EU-försvar så menar jag att man fortfarande sticker huvudet i sanden, sade hon.

STAFFAN DAHLLÖF


Kritiska EU-fakta Nr 72 December 2001

Tillbaka eller Startsidan