Svenskar kan utlämnas utan begått brott
Svenska medborgare kan komma att lämnas ut till EU-länder trots att gärningen de anklagas för inte är straff- bar i Sverige. Det är följden av den så kallade europeiska arresteringsorder som diskuteras i ministerrådet.

EU-ändernas justitieministrar förhandlar om ett förslag som innebär ett successivt avskaffande av den dubbla straffbarheten. Alltså den princip som kräver att gärningen också ska vara straffbar i det land personen befinner sig , för att en person ska lämnas ut. Ministerrådet har förhandlat fram en diger lista med 27 brottsrubriceringar där dubbel straffbarhet kan komma att överges. Listan omfattar bland annat deltagande i kriminell organisation, terrorism och hjälp till illegal invandring och bosättning.

EU-kommissionen har arbetat en längre tid med det kontroversiella förslaget, och passade på att presentera det den 19 september, en dryg vecka efter terrordåden i USA,. Kommissionen motiverar förslaget med "det ökade terrorhotet".

Den europeiska arresteringsordern, som ska kunna utfärdas av åklagare eller domstol, är på samma gång en framställning om efterlysning, anhållande, häktning och överlämnande till rättsliga myndigheter i det utfärdande landet. När det gäller misstanke om brott ska det vara en påföljd på minst ett år, när det gäller dom räcker det med fyra månader.

Den europeiska arresteringsordern innebär att omdebatterade och rättsotrygga terroristlagar i andra EU-länder också blir verklighet i Sverige. I Tyskland vill regeringen att den federala underrättelse- organisationen ska få tillgång till dataregister vid banker, postkontor och flygbolag. Fingeravtryck från asylsökande och nya identifieringsmetoder - bland annat inspelning av rösten - ska byggas upp till ett centralt register som polis och underrättelsetjänsterna ska få tillgång till. I Storbritannien diskuteras ett lagförslag som innebär att misstänkta kan häktas på obestämd tid utan rättegång. Förslaget har blivit hårt kritiserat för brister 
i rättssäkerheten. Till följd av den europeiska arresteringsordern kan Sverige tvingas utlämna misstänkta terrorister till Storbritannien.

GÖSTA TORSTENSSON


Kritiska EU-fakta Nr 72 December 2001

Tillbaka eller Startsidan