Sten Johansson, chef för fackligt forskningsinstitut:
– EMU kräver avregleringar

OM MAN ÖPPET redovisar EMU-medlemskapets krav på avregleringar av arbetsmarknaden skulle ingen fackförening vilja att Sverige går med i EMU. 

Det anser Sten Johansson, chef på Fief, Fackföreningsrörelsens Institut för Ekonomisk Forskning, efter att ha studerat regeringens EMU-utredning. 

– Ett av huvudskälen till att vi inte kunde gå med 1997 var enligt den förra EMU-utredningen att det först krävdes avregleringar av den svenska arbetsmarknaden. Men nu finns inte ett ord om avregleringar annat än att man konstaterar att det inte kommer att bli några sådana krav, säger Sten Johansson till LO-tidningen. 

Risken för krav på avregleringar är dock stor, menar han, om vi till exempel hamnar i samma situation som Tyskland är i nu. Det tyska kostandsläget är för högt för att tysk industri ska kunna konkurrera och den växelkurs som sattes för Tyskland vid EMU-inträdet 1999 är, nu fyra år senare, alldeles för hög. 

DÄRUTÖVER HÅLLER den europeiska centralbanken, ECB, trots sin räntesänkning i december, fortfarande räntan på en hög nivå jämfört med USA. 

Till följd av sjunkande skatte- inkomster och stigande arbetslöshets- utgifter har Tyskland därmed förbrukat hela sitt utrymme för stimulans-  åtgärder, resonerar Sten Johansson. 

Går man längre hamnar man under tre procents budgetunderskott vilket är förbjudet inom EMU.

 – Då är den tyska socialdemokratiska regeringen under våldsam press från alla håll att avreglera arbetsmarknaden.

ECB-chefen Wim Duisenberg sade efter räntesänkningen i december att nu har ECB gjort sitt. I slutet av sitt anförande riktade han sig till euroområdets regeringar och uppmanade dem mycket skarpt att ta sitt ansvar och avreglera i snabbare takt. 

– I klartext innebär avregleringarna att fackföreningsrörelsen måste retirera från de positioner man erövrat och i stället införa lägre a-kasseersättning och kortare ersättningstid, sämre anställningsskydd, sänkta lägstalöner i avtalen, frizoner utan kollektivavtal och begränsad strejkrätt. 

– DET ÄR ALLDELES uppenbart att i så fall kan väl ingen fackförening vara för att man ska gå med i EMU. Klart att utredningen måste mörka att den här risken finns. 

EVA-BRITT SVENSSON 

KRITISKA EU-FAKTA Nr  79 Februari 2003

Tillbaka eller Startsidan