LEDARE

Dags för kampanjupptakt
Den 1-2 mars är det dags för vår kampanjupptakt. Det blir tal och musik. Vi hoppas på en bra stämning och det blir det säkert när Ronny Eriksson drar igång. Nu gäller det att ladda batterierna inför den kommande kampanjen mot EMU. Vi på nej-sidan har argumenten och engagemanget på vår sida. Vi har stora möjligheter att vinna denna gång! 


Ingela Mårtensson,
ordförande i
Folkrörelsen Nej till EU

Det är fortfarande inte klart hur mycket pengar vi får till Nej till EU. Regeringen har lagt en proposition till riksdagen och föreslår ett anslag på 120 miljoner kronor för kampanjkostnader. Riksdagspartierna får dela på 30 miljoner. Kampanjorganisationerna på nej-sidan får 48 miljoner och jaorganisationer 42 miljoner kronor. 

I propositionen står det bland annat "Eftersom riksdagspartierna erhåller särskilda bidrag, bör ingen del av de medel som ställs till kampanjorganisationernas förfogande tilldelas något av dessa partier. Detta hindrar givetvis inte att företrädare för olika partier verkar inom de organisationer som får del av kampanjmedlen". Det verkar ju rimligt.

 Medlen skal fördelas av organisationerna själva genom en juridisk person (organisation). Därför bildades den 3 februari "Föreningen för fördelning av medel på nej-sidan" av ett tjugotal organisationer. Det beslöts då att de 48 miljonerna ska delas upp i tre potter:

  • 21 miljoner att fördelas mellan Medborgare mot EMU, Europa Ja – Euro Nej, Kristdemokrater för en alternativ Europapolitik (KALE), Socialdemokrater mot EMU (inklusive SSU-distrikt emot EMU), Centerpartiet (inklusive ungdomspartiet).

  • 21 miljoner att fördelas mellan Nej till EMU, Fackliga EU-kritiker, Folkkampanjen Sverige ut ur EU, Folkrörelsen Nej till EU, Unga mot EU, Vänsterpartiet, Ung vänster, Miljöpartiet, Grön ungdom, Verdandi, Sveriges småbrukare.

  • 6 miljoner ska fördelas till övriga organisationer som ansöker om medel hos den nybildade organisationen. 

Folkrörelsen Nej till EU ansåg från början att medlen skulle fördelas av en oberoende beredningsgrupp. Så blev det tyvärr inte. Den fördelning som beslutades om stämmer inte överens med propositionen. Vi tycker inte heller att de partier som får medel från en särskild pott också ska göra anspråk på medel från Nej-kampanjorganisationernas anslag. Men så blev det. Nej till EU och Unga mot EU var de enda som hävdade denna åsikt. 

Nästa fördelningsomgång för vår del kommer att ske inom Nej till EMU. Sedan kan vi koncentrera oss på kampanjarbetet och det skall bli skönt. Väl mött på kampanjupptakten i Stockholm 1 – 2 mars!
KRITISKA EU-FAKTA Nr  79 Februari 2003

Tillbaka eller Startsidan