Militär Stabilitetspakt inom unionen?


UNDER DET GREKISKA ordförandeskapet i EU diskuteras möjligheten att slussa pengar via Bryssel till militära forskningsprojekt. Finansminister Nikis Christodoulakis påpekar att sådana investeringar i USA ”kraftigt höjt produktiviteten i industrin”, varför EU-länderna borde ta efter. 

Frankrike föreslår att de militära utgifterna ska undantas från EMU:s stabilitetspakt. Länder som får stora budgetunderskott till följd av investeringar i nya vapensystem ska alltså inte kunna åläggas besparingar. 

EU-KOMMISSIONEN HAR avvisat tanken, men i konventet om unionens framtid har tanken på gemensamma försvarsåtaganden fått bred anslutning. 

Ett förslag är att inrätta ett slags stabilitetspakt för de militära utgifterna. Det handlar då inte om golv för anslagen. 

Social nedrustning och militär upprustning blir dikterad politik i EMU och EU. 

MIKAEL NYBERG

KRITISKA EU-FAKTA Nr  79 Februari 2003

Tillbaka eller Startsidan